Skip to content

Semes­ter­stängt

Publicerad: 2021-06-29:

Vi vill öns­ka alla våra delt­a­gare en rik­tig skön ledighet med myck­et sol, bad och allt annat som hör som­maren till. Vår verk­samhet kom­mer att hål­la semes­ter­stängt under vec­ka 28 – 30. Trevlig sommar!