Skip to content

Välkom­na tillbaka

Ons­dag den 12 augusti klock­an 09.00 star­tar våra teknikklass­er i år 2 och år 3 i salar på TB enligt schema.
Måndag den 17 augusti välkom­nar vi våra nya ettor, upprop sker klock­an 08.30 vid TK-porten, Vol­vo Per­son­va­gnar.
Måndag den 24 augusti klock­an 09.00 star­tar våra indus­trik­lass­er och ekonomik­lass­er i år 2 och 3 i salar på TB enligt schema.