Uppföljning av deltagarnas matematikkunskaper

5 st Chalmersstudenter har börjat med ett projekt hos oss där de tillsammans med mattegruppen ska utvärdera och förbättra processen för att diagnostisera och följa upp deltagarnas matematikkunskaper när de kommer till oss på GTG. Studenterna läser Lärande och ledarskap på Chalmers, en utbildning där de blir både lärare och civilingenjörer.

De kommer att hålla på med projektet till och med sista maj i vår och kommer då att presentera resultatet för oss. Superkul!

Frågor om projektet besvaras av Kajsa Taylor 0708-58 19 10.

Nyhetsarkiv