Skip to content

Triss i jokrar

Publicerad: 2021-08-13:

Delt­a­gar­na på GTG har ett pass i veck­an som är schemafritt, vilket kallas jok­er­tid. Under jok­er­tiden finns det möj­lighet att arbe­ta extra i kurs­er man är intresser­ad av eller lig­ger efter i. Under det­ta läsår har skolan anställt Daniel Man­ner­skog, Jonathan Sjö­lan­der och Lisa Elm­lund som jokerlärare.

Olika studiebakgrunder och fritidsintressen

Både Daniel och Jonathan har hunnit studera tre år på Chalmers och tar nu studieuppehåll innan de påbörjar sina mastersutbildningar på teknisk fysik respektive maskinteknik. Lisa däremot, hon tog examen från teknikprogrammet med fördjupningen automation hos oss tidigare i somras.

- Det ska bli jättekul att få jobba med något jag är genuint intresserad av samt se skolan från ett lärarperspektiv, berättar Lisa.

På friditden tränar Daniel en hel del och tittar ofta på serier, Lisa är ledare i scouterna och tycker fotboll och annan träning är skitkul medan Jonathan är studentpolitiker på kommunen, ordförande för ett segelsällskap och systemadministratör för Chalmers studentkår.

Jokertiden gör plugget roligare

Jokertiden är ett utmärkt tillfälle att få förklaringar på problem man stöter på under sina studier. När man får förklaringar från olika personer, både ordinarie lärare, jokerlärare och klasskamrater, brukar det vara lättare att lära sig. Dessutom blir plugget ofta mycket effektivare och roligare under jokertiden än hemma.

Våra jokerlärare finns under jokertiden, måndag förmiddag och onsdag eftermiddag, till hjälp på studietorget på Torslanda. Övriga tider är de inne som stöd på lektioner, främst i tekniska ämnen, matematik och fysik. De har alla sina arbetsplatser på Volvo Torslanda (TB) men rör sig mellan våra lärcenter.

För att få mer blod till huvudet när jag räknar matematik ställer jag mig på händer. Oklart om det hjälper med matematiken, men det är roligt.

– Daniel Mannerskog

Frågor?

Vill du komma i kontakt med våra jokrar är det bara att maila eller ringa!

Daniel Mannerskog
daniel.mannerskog@gtg.se
0708-58 19 15

Jonathan Sjölander
jonathan.sjolander@gtg.se

0708-58 19 14

Lisa Elmlund
lisa.elmlund@gtg.se

0708-58 19 23