Skip to content

Tre­or­na har besökt  huvudstaden

Publicerad: 2022-09-20:

Under två dagar i sep­tem­ber var våra tre­or i Stock­holm till­sam­mans med sina men­tor­er och besök­te Sveriges riks­dag, oli­ka muséer och gick på teater. Syftet med resan var att låta våra ung­do­mar få se Stock­holm och insti­tu­tion­er som inte finns hem­ma i Göte­borg. Och inte minst att få uppl­e­va staden och lite av kulturlivet!

Klasserna P1800 och Duett först ut

Klasserna P1800 och Duett reste iväg 8-9 september tillsammans med sina mentorer Per Koljo, Johan Löfgren, Günter Sand, Alexandra Haldorsen och Joel Pettersson. Studiebesöken skilde klasserna åt då de läser skilda program och fördjupningar, men gemensamt för dem båda var en guidad tur i Sveriges riksdag och teaterbesök på torsdagskvällen.

Ungdomarna på det industritekniska programmet fick möjlighet att besöka Levande Historia, ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen, samt Hallwylska museet där de fick en liten inblick i Stockholms historia.

I Duett går elever som läser vårt teknikprogram och fördjupningarna teknisk natur eller elektronik och programmering. Beroende på fördjupning såg studiebesöken lite olika ut. De som går teknisk natur fick lära sig mer om miljögifter i Östersjön när de besökte Skansen. Vidare fick de ta del av utställningen Hyper Human på Tekniska Museet som svarade på frågeställningar såsom: Vad händer när maskiner och bioteknik integreras mer och mer i våra liv? När teknik kopplas in i våra kroppar? När allt kraftfullare AI tar över fler arbetsuppgifter och hanterar mer information om oss? När vi kan designa våra barns gener? Ungdomarna som läser fördjupningen elektronik och programmering fick istället ta en tur till Kungliga Tekniska Högskolan samt besöka NobelPrize Museum där de fick en inblick i vem Nobel var och vad Nobelpriset är.

På Stadsteatern fick klasserna möjlighet att se föreställningen Undkom ensam/Tänk om om bara tillsammans. Teaterbesöket är en del av kursen Svenska 3 men också allmänbildning!

Bodde på Af Chapman

Eleverna bodde tillsammans i hytter på vandrarhemmet Af Chapman som ligger centralt och med gångavstånd till de flesta aktiviteterna som stod på programmet.

Resterande klasser åkte veckan efter

Klasserna Amazon, Carioca, PV444 och Sport reste iväg 15-16 september tillsammans med sina mentorer Jennie Helge, Johan Löwendahl, Susanne Larsson, Henrik Otto, Jakob Johansson, Markus Wiedel, Joakim Ferring och Liselotte Johansson. Eleverna läser på teknikprogrammet och fördjupningarna automation eller design och produktutveckling.

Designeleverna fick en genomgång av ett antal olika tongivande konstnärliga strömningar under 1900-talet och tittade bland annat på surrealism och popkonst när de besökte Moderna Museet. På Nordiska Museet fick de däremot en föreläsning om vad konst är och hur tolkning av vad konst är har utvecklats under 1900-talet. Konst ligger ju i betraktarens ögon! Automationsgänget fick ett liknande upplägg som klassen Duett hade haft veckan tidigare, det vill säga besöka KTH och lära sig mer om Nobelpriset.

Samtliga klasser gjorde även studiebesök i riksdagen och gick på teater, denna gång sågs föreställningen Linje lusta på Dramatens lilla scen.

Stockholmsresan är något skolan årligen försöker ge eleverna i årskurs 3 möjlighet till. då den skapar sammanhållning och minnen för livet för ungdomarna!

Kontakta Caroline Lundgren för mer information

Foto av Caroline Lundgren