CHALMERS OCH GTGVILL INSPIRERA OCHINFORMERA OM STUDIER INOM TEKNIK

Måndag 15 oktober klockan 18.00 bjuder vi tillsammans med Chalmers in föräldrar och ungdomar till en inspiration- och informationskväll om studier inom teknik. Kvällen äger rum i Palmstedtsalen (Kårhuset) på Chalmers Campus Johanneberg. Vi bjuder på fika från 17.30 i foajén.

Att tänka på, varför och vad händer sen?

- Vad ska man tänka på inför valet av gymnasieprogram?
- Varför läsa teknik och matematik?
- Vad finns det för karriärvägar efteråt?

Anmäl dig senast 14 oktober

Platserna är nu fyllda!

Frågor?

Kontakta utbildningsledare Heléne Halling 0708-58 19 12 om du har frågor kring denna kväll.

Nyhetsarkiv