Skip to content

Teknikcamp 2024

Publicerad: 2024-06-04:

17 – 19 juni arranger­ar vi till­sam­mans med Teknikcol­lege Göteborgs­re­gionen och flera gymna­sie­skolor en teknikcamp för tje­jer eller icke-binära per­son­er i årskurs sju och åtta. Kän­ner du någon som vill hän­ga med? Tip­sa gärna!

Tre inspirerande och roliga dagar

Dagarna bjuder bland annat på inspi­ra­tions­före­läs­ningar, workshops och studiebesök och deltagarna kommer få tänka innovativt och arbeta kreativt tillsammans med andra i sin egen ålder.

Det finns tre hubbar att välja mellan i regionen; Göteborg Hisingen, Göteborg City eller Kungsbacka. Programmet varierar lite mellan respektive hubb.

Det bjuds förstås på lunch och fika!

Samarrangemang

Teknikcamp arrangeras av Teknikcollege, en samver­kans­plattform mellan skola och näringsliv i Göteborgs­re­gionen. Årets Teknikcamp görs i samarbete med företagen Volvo Cars, NOVO Energy, AFRY och Zenseact samt skolorna SKF Tekniska Gymnasium, NTI Kronhus, Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs­re­gi­onens Tekniska Gymnasium och Kungsbacka gymnasieskolor.

Mer information och anmälan

Teknikcamp 2024 är helt kostnads­fritt och deltagarna bjuds på både fika och lunch alla tre dagarna. Alla som deltar ansvarar själva för att ta sig till respektive plats samt för eventuella resekostnader. Alla som medverkar får diplom!

Mer information & anmälan

Kontakta oss för mer information

Foto av Elin Ekstedt
Foto av Hanna Geterud