Skip to content

Teknikcamp 2023

Publicerad: 2023-05-15:

I mit­ten av juni arranger­ar vi till­sam­mans med Teknikcol­lege Göteborgs­re­gionen och flera gymna­sie­skolor en teknikcamp för tje­jer eller icke-binära per­son­er i årskurs sju och åtta. Kän­ner du någon som vill hän­ga med? Tip­sa gärna!

Gemensam kickoff

Dagarna bjuder bland annat på inspi­ra­tions­före­läs­ningar, workshops och studiebesök och deltagarna kommer få tänka innovativt och arbeta kreativt tillsammans med andra i sin egen ålder.

Teknikcamp startar med en fullspäckad kick off onsdag 14 juni.

  • Göra batterier, bygga robotar, programmera och lära sig mer om hur teknik kombinerat med ens luktsinne kan bidra till ett mer hållbart samhälle
  • Lära sig om bredden av teknikområden en kan jobba med
  • Träffa medarbetare och kvinnliga förebilder från Volvo Cars, Volvo Group, NOVO Energy och AFRY som jobbar med teknik

Det bjuds förstås på lunch och fika!

Tre hubbar att välja mellan

Det finns tre hubbar att välja mellan i regionen; Göteborg Hisingen, Göteborg City eller Kungsbacka. Programmet varierar lite mellan respektive hubb. Mer information om tider och upplägg fås vid anmälan.

Hubb 1: Göteborg Hisingen

15 juni: Programmera mera och designa en produkt
Förmiddagen på GTG ägnas åt produktutveckling! Då får deltagarna testa på att designa en produkt och visualisera den i programmet Blender. Eftermiddagen blir det programmering för hela slanten! Då kommer de få programmera både Arduino och skolans robotar.

16 juni: Produktutveckling - nyckeln till framgång?
På Lindholmens tekniska gymnasium kommer deltagarna att få lära sig mer om hur en skapar och utvecklar nya produkter. En av de roliga sakerna de kommer att göra är att designa och tillverka en egen nyckelring med en CNC-maskin som gör att deltagarna kan skapa den precis som de vill ha den. Det är kul och spännande och deltagarna kommer att lära sig massor!

Hubb 2: Göteborg City

15 juni: Programmera och utveckla med oss
Är det kanske just deltagarnas greentech-lösning som kommer göra världen mer hållbar? På NTI gymnasiet Kronhus får tjejerna vara med i det spännande arbetet att ta fram en lösning till ett problem. De kommer att ingå i en grupp och genom lagarbete ta fram en färdig lösning i form av ett spel eller en webbsida. I slutet av dagen kommer deltagarna tillsammans med sin grupp pitcha lösningen inför vår jury.

16 juni: Miljövänlig produktion och smarta produkter för en hållbar värld
På SKF Tekniska Gymnasium kommer deltagarna att få lära mer om design och metalltillverkning med hjälp av CAD, mekatronik och robot – tre exempel på grundläggande teknikkunskaper som behövs för att tillverka produkter till allt som snurrar och rullar.

Hubb 3: Kungsbacka

19 juni: Elförsörjning – lär deltagarnas sig mer om grön el och hur vi kan säkra Sveriges elförsörjning
Dagen börjar med ett besök hos RGNT Motorcycles där deltagarna får lära sig mer om alla delarna i processen att bygga en eldriven motorcykel. Från design till programmering. Därefter avslutas med ett besök på Ringhals där besökarna lär sig mer om elproduktion och utmaningar kring att se till att alla har tillräckligt med el.

20 juni: Hållbar samhällsutveckling – lär deltagarna sig att planera och bygga framtidens städer
Under denna dag kommer tjejerna tillsammans med Kungsbacka kommuns samhällsbyggnadskontor, service- och teknikförvaltning få lära sig mer om hur en skapar och planerar för hållbara samhällen. De kommer även att få lära sig mer om solceller och få bygga lite med solceller

Anmälan

Teknikcamp 2023 är helt kostnads­fritt och deltagarna bjuds på både fika och lunch alla tre dagarna. Alla som deltar ansvarar själva för att ta sig till respektive plats samt för eventuella resekostnader. Alla som medverkar får diplom!

Direkt till anmälan

Samar­rangemang

Teknikcamp arrangeras av Teknikcollege, en samver­kans­plattform mellan skola och näringsliv i Göteborgs­re­gionen. Årets Teknikcamp görs i samarbete med Volvo Cars, SKF, SKF Tekniska Gymnasium, NTI Kronhus, Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs­re­gi­onens Tekniska Gymnasium och Kungsbacka gymnasieskolor.

Kontakta oss för mer information

Foto av Martin Holmudd
Foto av Hanna Geterud