Skip to content

Teknikcamp 2022

Publicerad: 2022-05-09:

15 – 17 juni arranger­ar vi till­sam­mans med Teknikcol­lege Göteborgs­re­gionen och flera gymna­sie­skolor i regio­nen en teknikcamp för tje­jer eller icke-binära per­son­er i årskurs sju och åtta. Dagar­na bjud­er bland annat på inspi­ra­tions­före­läs­ningar, work­shops och studiebesök och delt­a­gar­na kom­mer få tän­ka inno­v­a­tivt och arbe­ta kreativt till­sam­mans med andra i sin egen ålder. Kän­ner du någon som vill hän­ga med? Tip­sa gärna!

Gemensam kickoff onsdag 15 juni

Teknikcamp startar med en fullspäckad kick off onsdag 15 juni klockan 10-15 hos AFRY på Grafiska vägen 2 i Göteborg.

Dagen bjuder bland annat på:

 • Workshops med design, robotprogrammering och Luktlabbet!
 • Möjligheten att träffa tjejer från Volvo Cars och AFRY som jobbar med teknik
 • Lejonet och Björnen – glass och teknik? Javisst!

Vi bjuder förstås på lunch och fika förstås!

Tre hubbar att välja mellan

Det finns tre hubbar att välja mellan i regionen; Göteborg Hisingen, Göteborg City/​Gamlestaden eller Kungsbacka. Programmet varierar lite mellan respektive hubb. Mer information om tider och upplägg fås vid anmälan.

Hubb 1: Göteborg Hisingen

16 juni — på Göteborgs­re­gi­onens Tekniska Gymnasium, Torslanda, Volvo Cars
På GTG får deltagarna vara med i det roliga arbetet från idé till färdig produkt och utveckla en solcellsbil i miniformat. I slutet av dagen kommer de tillsammans med sin grupp tävla med sina nypro­du­cerade bil!

17 juni — Lindholmens Tekniska Gymnasium, Lindholmen
På Lindholmen Tekniska Gymnasium kommer deltagarna att få göra två roliga arbeten, både indivi­duellt och i grupp.

 • Designa, konstruera och tillverka en nyckelring med hjälp av CNC-maskiner
 • Lära sig programmera med Arduino kretskort (minidator)

Hubb 2: Göteborg City/​Gamlestaden

16 juni — NTI gymnasiet Kronhus
På NTI gymnasiet Kronhus får deltagarna vara med i det spännande arbetet med att ta fram en lösning till ett problem. Genom lagarbete kommer de ta fram en färdig lösning i form av ett spel eller en webbsida. I slutet av dagen kommer gruppen att få pitcha lösningen inför en jury.

17 juni — SKF Tekniska Gymnasium + SKF
På SKF Tekniska Gymnasium kommer deltagarna få lära sig mer om design och metall­till­verkning med hjälp av CAD, mekatronik och robot – tre exempel på grund­läg­gande teknik­kun­skaper som behövs för att tillverka produkter till allt som snurrar och rullar.

Hubb 3: Kungsbacka

20 juni — Elof Lindälvs gymnasium
Hos Elof Lindälv får deltagarna vara med i olika workshops:

 • Adobe Photoshop: Lära sig grunderna i bildbe­hand­lings­pro­grammet Adobe Photoshop och designa en egen logotyp
 • Robotar och automa­ti­se­rings­linor – hur fungerar det?
 • Bygg med Lego och gör en produk­tionslina med hjälp av enklare CAD-modeller och 3D-printer

21 juni — Aranäsgymnasiet
Hos Aranäs­gym­nasiet får deltagarna testa lite olika saker:

 • Hur går det till när man bygger en bro?
 • Inreda en lägenhet, arbeta med planrit­ningar och kanske bygga någon enkel modell
 • Experiment med fysik inom tryck

Anmälan

Teknikcamp 2022 är helt kostnads­fritt och deltagarna bjuds på både fika och lunch alla tre dagarna. Alla som deltar ansvarar själva för att ta sig till respektive plats samt för eventuella resekostnader.

Direkt till anmälan

Samar­rangemang

Teknikcamp arrangeras av Teknikcollege, en samver­kans­plattform mellan skola och näringsliv i Göteborgs­re­gionen. Årets Teknikcamp görs i samarbete med Volvo Cars, SKF, SKF Tekniska Gymnasium, NTI Kronhus, Lindholmens Tekniska Gymnasium, Göteborgs­re­gi­onens Tekniska Gymnasium och Kungsbacka gymnasieskolor.

Kontakta oss för mer information

Foto av Martin Holmudd
Foto av Hanna Geterud