Skip to content

Stu­den­ten 2021

Publicerad: 2021-05-19:

Fredag 11 juni tar de fem avgångsklasser­na Bul­basaur, Char­man­der, Eevee, Mag­ne­mite och Pikachu exa­m­en efter tre års studi­er på skolan. Utspringet äger rum klassvis på Vol­vo Trucks Expe­ri­ence Center.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Studenten brukar vanligtvis vara en händelse med pompa och ståt och massvis av folk, men även i år blir dagen anpassad efter rådande pandemi. Vårt mål är ju såklart att det ska bli en minnesvärd och fin dag för våra ungdomarna ändå.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att minska risk för trängsel får varje student ha med max fyra anhöriga på plats utanför Volvo Trucks Experience Center. Vårdnadshavare kommer att få en biljett att visa upp för att komma in på området.

Vid utspringet är det enbart anhöriga till elever i aktuell klass som får uppehålla sig i ”utspringsområdet”. Efter utspringet ber vi er snarast möjligt att lämna området.

Viktiga dokument

Vårdnadshavare och studenter har fått specifik information för respektive klass skickat till sig via mail.

Inpasseringsregler

Karta

Stanna hemma vid symtom

Vid symtom som kan tyda på Covid-19, eller om någon i hushållet har Covid-19, ska man stanna hemma. I övrigt uppmanar vi alla att hålla avstånd till andra anhöriga på plats och följ allmänna rekommendationer.

Frågor?

Har ni frågor kring studenten är ni välkomna att kontakta Maria Isaksson 0708-58 19 43 eller Caroline Lundgren 0708-58 19 03.