Skip to content

Stipen­di­ater 2024

Publicerad: 2024-06-05:

14 ung­domar fick under sin exa­m­en ta emot stipendi­um från Vol­vo Group, Vol­vo Cars eller GTG. Grat­tis säger vi till Love Engel­brecht, Hugo Englund, Ivar Norinder, David Wen­zel, Sebas­t­ian Eriks­son, Isak Ols­borg, Thyra Öfver­ström, Hugo Nylan­der, Ket­til Bian­der, Alvin Ask, Julia Valo-Vaev­er­st­ed, Hugo Hall­man, Tova Bergström och Arvid Svensson. 

Ledarskapsstipendium Volvo Group:Love Engelbrecht

Love har med stort engagemang, eget driv och positiv inställning varit delaktig i en mängd aktiviteter under sina tre år på GTG. Han har visat på talang och färdighet i olika tävlingar och projekt och har sporrat både sig själv och kamrater till mycket goda resultat. Love har ett stort studieintresse och har alltid ställt upp för skolan när det behövts.

Teknikstipendium Volvo Group:Hugo Englund

Hugo har med positiv inställning och stort engagemang varit delaktig i en mängd olika aktiviteter under sina tre år på GTG. Han har mycket goda studieresultat och sprider alltid glädje i klassrummet. Under sin gymnasietid har Hugo deltagit i flera tävlingar, bland annat Wallenbergs fysikpris och Yrkes-SM, med mycket fina resultat. Hugo ger alltid 100% och är dessutom en fantastisk tekniker som löser allt!

Innovationsstipendium Volvo Group:Ivar Norinder

Ivar har med ett enastående engagemang och nytänkande skapat kvalitativa produktlösningar i såväl egna designprojekt som examensarbete och gymnasiearbete. Han ser hellre lösningar än problem och har alltid fortsatt kämpa trots motgångar. På egen hand har Ivar genom hela processen från idé till färdig produkt utvecklat och skapat unika lösningar. Fortsätt utveckla dina fantastiska idéer, Ivar!

Hållbarhetsstipendium Volvo Group:David Wenzel

David har självgående, och i grupp, tagit fram lösningar som skulle kunna tillämpas för att förenkla och förbättra möjligheter runt flexibelt och hållbart boende. Han har genomgående under sin gymnasietid på GTG visat framåtanda och har ett kreativt tänkande som smittar av sig på andra.

Teknikstipendium Volvo Cars Torslanda:Sebastian Eriksson

Sebastian har visat på ett stort tekniskt intresse och kunnande. Han har ett sympatiskt och positivt sätt gentemot kamrater och andra i sin omgivning och tar alltid ansvar. Sebastian arbetar bra såväl självständigt som i grupp. Med sin målmedvetenhet har han tagit sig an små som stora uppgifter och visat prov på mogenhet, nyanserat tänkande och ambition i sina studier.

Teknikstipendium Volvo Car Corporation:Isak Olsborg

Isak har under sin gymnasietid på GTG visat på ett stort tekniskt intresse och kunnande. Han är otroligt hjälpsam och positiv gentemot kamrater och andra i sin omgivning och tar alltid ett stort ansvar. Isak arbetar bra såväl självständigt som i grupp.

Innovationsstipendium Volvo Car Corporation:Thyra Öfverström

Thyra har löpande under sin gymnasietid visat talang och färdighet inom innovation. Hon har ett brett tekniskt kunnande och arbetar målmedvetet med sina idéer, vilket bland annat resulterat i en unik applikation inom ridsport. Vidare har Thyra varit en mycket god ambassadör för skolan och deltagit i en mängd aktiviteter för att inspirera yngre till studier inom teknik.

Hållbarhetsstipendium Volvo Car Corporation:Hugo Nylander

Hugo har under sina tre år på GTG visat ett mycket sympatiskt och positivt sätt gentemot kamrater och andra i sin omgivning. Han är otroligt hjälpsam och har ett stort tekniskt intresse och kunnande. ”Om Nylander inte förstår, då är det omöjligt” är en slogan som gått varm i klassrummet. Hugo har representerat GTG och Sverige i Nordic-Baltic Fysikolympiaden, där han visade stor förmåga att tillämpa teoretiska kunskaper för att lösa olika typer av fysikaliska problem.

Arbetslivsintegration:Kettil Biander

Kettil har under sina APL-perioder visat på framåtanda, stort ansvarstagande och har dessutom lyckats överträffa både arbetsplatsens och handledarnas förväntningar. Han är ett föredöme och har varit en mycket god representant och ambassadör för GTG.

Klasstipendium:Hugo Hallman

Hugo har genom ett gott kamratskap bidragit till en god stämning i klassen. Han värderar det sociala högt och tar gärna initiativ till aktiviteter, samtidigt som han inte är rädd för att säga ifrån och stå upp för det som är fel. Hugo har visat att han kan samarbeta och umgås med alla och har varit en positiv kraft i klassrummet under hela gymnasietiden.

Klasstipendium:Tova Bergström

Tova har en positiv attityd utöver det vanliga och har med den spridit god stämning i såväl klassrummet som i skolans korridorer. Hon tar sig an den uppgift som tilldelas och arbetar väl med alla. Tova tar ansvar, ställer alltid upp och är samarbetsvillig. Under sina tre år på GTG har hon verkligen lärt sig ta tillvara på sina positiva egenskaper och att använda dessa på bästa sätt.

Klasstipendium:Julia Valo-Vaeversted

Julia har under sin gymnasietid på GTG varit en mycket god ambassadör för skolan och deltagit i en mängd aktiviteter för att inspirera yngre till studier inom teknik. Hon har fina studieresultat och fokuserar alltid på ämnet och löser uppgifterna som ingår i kurserna på ett strålande sätt. Julia är pålitlig, genuin och en riktig klippa!

Klasstipendium:Alvin Ask

Alvin har en positiv attityd utöver det vanliga och med den har han under sina tre år på GTG spridit en god stämning i såväl klassrummet som i skolans korridorer. Han tar sig alltid an uppgiften som tilldelas, ställer upp om någon ber om hjälp och samarbetar väl med alla. Under sin gymnasietid har Alvin verkligen lärt sig ta tillvara på sina positiva egenskaper och att använda dessa på bästa sätt.

Svein Holms stipendium:Arvid Svensson

Arvid har under sina tre år på GTG alltid ställt upp för skolan och aldrig tvekat vid en förfrågan om att representera oss. Han har på ett utmärkt sätt marknadsfört hur det är att studera en teknisk utbildning och bidragit till nya sökande. Utöver marknadsföring har Arvid varit engagerad i Deltagarstyrelsen och genom den varit delaktig i att skapa en härlig GTG-anda på våra gemensamhetsdagar. Tack för ditt fina engagemang, Arvid!

Kontakta oss för mer information

Foto av Lena Hammersberg
Foto av Caroline Lundgren