Skip to content

Stipen­di­ater 2023

Publicerad: 2023-06-13:

16 ung­domar fick under sin exa­m­en ta emot stipendi­um från Vol­vo Group, Vol­vo Cars eller GTG. Grat­tis säger vi till Michael Chao Pet­ters­son, Elsa Edof­s­son, Simon Stahre, Emma Frölund, Erik Ander­s­son, Ras­mus Bre­nan­der, Vidar Sjö­gren, Erik Zeng, Noël Jane­myr, Hugo Reman, Robin Upp­man, Noël Karls­son, Fredrik Eng­blom, Isak Lund­ström, Gustaf Göth­lin och Ida Widek.

Ledarskapsstipendium Volvo Group:Michael Chao Pettersson

Michael har med stort engagemang, eget driv och en positiv inställning varit delaktig i en mängd aktiviteter under sina tre år på GTG. Han har visat på talang och färdighet i olika projekt och har sporrat både sig själv och övriga medlemmar till mycket goda resultat. Michael har ett stort studieintresse och har dessutom bidragit till god stämning samt alltid ställt upp för skolan när det behövts.

Teknikstipendium Volvo Group:Elsa Edofsson

Elsa har med stort engagemang, eget driv och med en positiv inställning varit delaktig i en mängd aktiviteter under sina tre år på GTG. Hon har visat på talang och färdighet i olika projekt samt sporrat både sig själv och övriga gruppmedlemmar till mycket goda resultat. Elsa har på ett föredömligt sätt stöttat och hjälpt sina klasskamrater samt varit en utmärkt ambassadör för GTG.

Innovationsstipendium Volvo Group:Simon Stahre

Simon har under sin tid på GTG hellre sett lösningar än problem och har alltid fortsatt kämpa trots motgångar. I sitt examensarbete har han med ett enastående engagemang och nytänkande skapat en produkt - med för skolan ny teknik. Simon har på egen hand genom hela processen, från idé till färdig produkt, utvecklat och gjort det möjligt att trådlöst kommunicera mellan industridatorer. Fortsätt utveckla dina fantastiska idéer Simon!

Hållbarhetsstipendium Volvo Group:Emma Frölund

Emma har självgående tagit fram lösningar som skulle kunna tillämpas för att förenkla och förbättra möjligheter runt hållbara persontransporter. Hon har genomgående visat framåtanda, flit och har ett härligt driv som smittar av sig på andra.

Teknikstipendium Volvo Car Corporation:Erik Andersson

Erik har ett brinnande teknikintresse som ibland resulterar i brinnande teknik. Detta har givit kunskaper i området långt utanför vad skolan erbjuder, det är inte Python. Med kreativa lösningar på teknikproblem där han inte följer strömmen, inte ser motstånd som ett hinder kommer skolan med spänning se fram emot effekterna av Eriks kommande arbeten.

Teknikstipendium Volvo Car Corporation:Rasmus Brenander

Rasmus har visat på ett stort tekniskt intresse och kunnande. Han har ett sympatiskt och positivt sätt gentemot kamrater och andra i sin omgivning och tar alltid ansvar. Rasmus arbetar bra såväl självständigt som i grupp. Med lugn och målmedvetenhet har han tagit sig an små som stora uppgifter och visat prov på mogenhet, nyanserat tänkande och ambition i sina studier.

Innovationsstipendium Volvo Car Corporation:Vidar Sjögren

Vidar har löpande och med uthållighet genom hela sin utbildning visat prov på enastående innovationsförmåga. Han har använt en iterativ metodik. Det har lett till en stegvis fördjupning där Vidar har konstruerat och testat sina prototyper i flera steg. Vidare har han utifrån sina tester vidareutvecklat arbetet genom automatgenererade CAD-konstruktioner.

Hållbarhetsstipendium Volvo Car Corporation:Erik Zeng

Erik har genom ett långt och målinriktat arbete skapat en mycket god social hållbarhet på skolan. Han har under sina tre år, på ett innovativt och altruistiskt sätt, skapat en god social stämning och sammanhållning som har bidragit till en positiv GTG-anda.

Arbetslivsintegration:Noel Janemyr

Noel har under sina APL-perioder visat på framåtanda, stort ansvarstagande och har dessutom lyckats överträffa både arbetsplatsens och handledarnas förväntningar. Han är ett föredöme och har varit en mycket god representant och ambassadör för GTG. Noggrann, plikttrogen, lätt för att lära sig nytt är ord som symboliserar Noel!

Klasstipendium:Hugo Reman

Stipendiet i klass Amazon går till Hugo, som med sin vänlighet och pålitlighet sprider positivitet omkring sig. Han har tagit ansvar för både sig själv och klassen samt visat goda studieresultat. Hugo har en stark vilja att lösa problem och visar stort engagemang. Vi hoppas att du fortsätter att utveckla dina fantastiska egenskaper och når stor framgång i framtiden, Hugo.

Klasstipendium:Robin Uppman

Med stort engagemang, eget driv och positiv inställning har Robin genomfört en mängd aktiviteter under sina tre år på GTG. Han kommer bra överens med alla runt omkring sig och är bra på att samarbeta och skapa en positiv stämning. Robin ser hellre lösningar än problem och visar på mognad i sitt tänkande. Han har uppvisat ett stort teknikintresse, en mogen attityd och ett jordnära sätt. Robin har under åren på GTG bidragit till god stämning och ställer alltid upp när det behövs. Han har under sina tre år på GTG varit en stabil kraft i klassen. När det blåser står du lugn och trygg, Robin.

Klasstipendium:Noel Karlsson

Noel har genom ett gott kamratskap bidragit till en god stämning i klassen där han alltid varit inkluderande gentemot alla. Noel har visat att han kan samarbeta och umgås med alla. Han har också visat ett gott ledarskap genom att ta ansvarsroller i klassen och låtit allas röster få komma till tals.

Klasstipendium:Fredrik Engblom

Fredrik har under sina tre år på GTG uppvisat en enastående utvecklingskurva. Med stort fokus på sina studier har han utvecklats långt inom utbildningens alla ämnen och kurser. Fredrik har även visat mycket goda personliga egenskaper och omtanke om sina klasskamrater. Dessutom med en inställning och ett bemötande som sprider glädje och energi till sin omgivning.

Klasstipendium:Isak Lundström

Isak har under sina tre år på GTG alltid bemött sina klasskamrater och lärare på ett föredömligt sätt. Han har kämpat väl och inte gett upp trots motgång. Fortsätt att vara du. Vi är glada över att ha lärt känna dig Isak.

Klasstipendium:Gustaf Göthlin

Gustaf har genom sin härliga energi och humör bidragit till att skapa en positiv, inkluderande och lärande miljö på skolan. Han har varit en förebild och en stöttepelare för sina klasskamrater, lärare och andra elever. Gustaf är öppen för nya utmaningar och möjligheter att utveckla sina kunskaper samt färdigheter inom skolarbetet. Vi är övertygade om att du kommer fortsätta att göra skillnad som en fin kamrat i framtiden Gustaf.

Svein Holms stipendium:Ida Widek

Ida har under sina tre år på GTG alltid ställt upp för skolan och aldrig tvekat vid en förfrågan om att representera oss. Hon har på ett utmärkt sätt marknadsfört sitt program och bidragit till nya sökande till skolan. Utöver marknadsföring har Ida varit engagerad i Deltagarstyrelsen och genom den varit delaktig i att skapa en härlig GTG-anda på våra gemensamhetsdagar. Tack för ditt fina engagemang, Ida.

Kontakta Lena Hammersberg för mer information

Foto av Lena Hammersberg