Skip to content

Stipen­di­ater 2022

Publicerad: 2022-06-13:

Tolv ung­domar fick under sin exa­m­en ta emot stipendi­um från Vol­vo Group, Vol­vo Cars eller GTG. Grat­tis säger vi till Hil­da Allans­son, Den­nis Holm­ström, Lud­vig Asplund, Oscar Melander Forslind, Oss­ian Wingård, Til­da Ek, Linn Eriks­son, Simon Stark, Gus­tav Fors­sell, William Win­st­edt Land­ström, Simon Ben­storp och Jonas Ekström.

Ledarskapsstipendium Volvo Group:Hilda Allansson

Hilda har med stort engagemang, eget driv och positiv inställning varit delaktig i en mängd aktiviteter under sina tre år på GTG. Hon har visat på talang och färdighet i olika projekt och har sporrat både sig själv och övriga medlemmar till mycket goda resultat. Hilda har ett stort studieintresse, en mogen inkluderande attityd och ett jordnära sätt. Hon har dessutom bidragit till god stämning och alltid ställt upp för skolan när det behövts.

Teknikstipendium Volvo Group:Dennis Holmström

Dennis har visat på ett stort tekniskt intresse och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Han har ett positivt sätt gentemot kamrater och andra i sin omgivning och tar dessutom ett stort ansvar. Dennis har med lugn och målmedvetenhet tagit sig an små som stora uppgifter och visat prov på mogenhet, nyanserat tänkande och ambition i sina studier.

Teknikstipendium Volvo Cars Torslanda:Ludvig Asplund

Genom hårt arbete, engagemang och nyfikenhet har Ludvig i sitt skolarbete visat på förmåga att tänka utanför boxen. Han är tekniskt begåvad, analytisk och strukturerad - viktiga egenskaper för att kunna arbeta med avancerade produktutvecklingsprojekt.

Teknikstipendium Volvo Car Corporation:Oscar Melander Forslind

Oscar har visat på ett stort tekniskt intresse och kunnande och han kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Han har ett sympatiskt och positivt sätt gentemot kamrater och andra i sin omgivning och tar alltid ansvar. Med lugn och målmedvetenhet har Oscar tagit sig an små som stora uppgifter och visat prov på mogenhet, nyanserat tänkande och ambition i sina studier.

Arbetslivsintegration:Ossian Wingård

Ossian har under sina APL-perioder varit driven, ansvarstagande, ambitiös i sina arbetsuppgifter och har överträffat både handledarens och arbetsplatsens förväntan. Han är noggrann, plikttrogen, har lätt för att lära sig nytt och presterar alltid på en hög nivå. Ossian är socialt kompetent, kommunikativ, en omtyckt lagspelare och är mycket uppskattad av sina arbetskamrater.

Svein Holms stipendium:Tilda EK

Svein Holms stipendium ges till deltagare som har gjort extra goda insatser för GTG under sin studietid på skolan. Tilda har ställt upp för GTG i många olika sammanhang och alltid utfört sina uppdrag på ett lysande sätt. Hon är kunnig, positiv, rak och ärlig i sin kommunikation och anpassar sig på ett mycket bra sätt till målgruppen hon möter. Vidare är Tilda en mycket god kamrat som alltid tänker på laget.

Klasstipendium Dione:Linn Eriksson

Linn har under sina tre år på GTG varit en stabil kraft i klassen. Hon är bra på att samarbeta och skapa en positiv stämning i klassen har dessutom nått goda studieresultat. Med stor ansvarskänsla och har Linn genom åren visat sig vara en person som både klasskamrater och personal kunnat förlita sig på.

Klasstipendium Enceladus:Simon Stark

Simon har under sin gymnasietid visat prov på kämparglöd, både i skolan och vid sidan av. Han har en positiv och konstruktiv inställning och har bidragit till en bra stämning i klassen. Vidare har Simon uppnått goda studieresultat.

Klasstipendium Japetus:Gustav Forssell

Gustav har under sina tre år på GTG på ett föredömligt sätt visat upp ansvarstagande och initiativförmåga. Han har en enastående lösningsförmåga och mycket goda färdigheter inom flera områden. Gustav visar stort engagemang i det han åtar sig och med beslutsamhet, vilja och envishet har han på ett föredömligt sätt genomfört sina studier med mycket goda resultat.

Klasstipendium Mimas:William Winstedt Landström

Från första skoldagen på GTG har William visat på ett stort ansvarstagande och engagemang för att lösa en mängd olika saker i klassen. Han har varit en god kraft och under årens gång visat sig vara en person både klasskamrater och personal på skolan kunnat förlita sig på.

Klasstipendium Rhea:Simon Benstorp

Simon har under sina tre år på GTG på ett föredömligt sätt visat upp ansvarstagande och ett gott kamratskap samt bidragit till att skapa en positiv stämning i klassen och på skolan. Han har visat mognad i sitt tänkande och ser hellre lösningar än problem. Simon har stor nyfikenhet inom många olika ämnen och hjälper till att driva diskussioner framåt genom sina originella och prestigelösa infallsvinklar. Vidare har han under sina tre år på GTG visat att det går att kombinera intellektuell skärpa och analytisk förmåga med ödmjukhet och god samarbetsförmåga.

Klasstipendium Tethys:Jonas Ekström

Jonas har under åren på GTG visat en varm och inkluderande inställning i förhållande till sin omgivning och därmed på ett föredömligt sätt bidragit till att skapa en positiv stämning, både innanför och utanför klassrummet. Han har visat mognad i sitt tänkande och i sin relation till andra genom att ta stort socialt ansvar och hellre se lösningar än problem. Jonas är därför en god representant för både klassen och skolan.

Kontakta Lena Hammersberg för mer information

Foto av Lena Hammersberg