Skip to content

Kjell­bergs­ka Flickskolans  Donationer

Publicerad: 2021-08-12:

I sam­band med teknikklasser­nas ter­minsstart delades fyra stipendi­er ut från stif­telsen Kjell­bergs­ka Flick­skolans Dona­tion­er som vill pre­miera tje­jer som valt att läsa teknik på gymnasiet.

Årets stipendier gick till Hilda Bengtsson i klass Thetys för att hon visar ett stort intresse och driv inom teknik, Tilda Ek i klass Rhea för mycket goda studieresultat i samtliga kurser samt Emma Hedgren i klass Japetus och Tilda Bjelkemyr i Dione för att de båda arbetar för att värna om den goda gemenskap som finns på skolan.

Stort grattis tjejer, ni är fantastiska!

Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer har sitt ursprung i en donation som gjordes av köpmannen Jonas Kjellberg år 1826. Syftet var att man skulle starta en skola för utbildning av flickor.

Läs mer