Skip to content

Så här sök­er du  till GTG

Publicerad: 2020-12-08:

Du som ska väl­ja gym­nasiesko­la med start hösten 2021 måste ha gjort ditt val senast 1 feb­ru­ari. Valet görs i Indra2 och inlog­gn­ing­suppgifter får du hem­s­kick­at från Gym­nasiean­tagnin­gen i december.

Tre år som ger dig försprång

Vill du satsa på något som ger dig ett försprång när du ska söka vidare till högskola/​universitet eller i arbetslivet efter dina gymnasieår? Då är GTG en skola för dig!

Vi erbjuder utbildning på hög nivå med engagerande och inspirerande lärare för ungdomar som har ett stort driv och intresse för teknik, industri, natur­ve­tenskap och matematik. Genom unikt samarbete med näringslivet ingår dessutom praktik och möjlighet till sommarjobb.

Du söker via Indra2

Ditt gymnasieval ska vara gjort senast 1 februari 2021 klockan 16.00. Du söker via Indra2 och sökvägen till våra utbildningar är följande:

GTG - Industritekniska programmet IN - Driftsäkerhet och underhåll INDRI

GTG - Teknikprogrammet TE - Produktionsteknik TEPRO

Frågor?

Undrar du över något eller vill veta mer om GTG? Då ska du kontakta vår biträdande rektor Lena Hammersberg.

Lena Hammersberg
lena.​hammersberg@​gtg.​se

0708 – 58 19 57