Skip to content

Vi alla har  ett ansvar

Publicerad: 2020-11-02:

Vi planer­ar och organ­is­er­ar för att vår verk­samhet ska fungera utifrån Folkhäl­somyn­digheten och Skolver­kets riktlinjer. 

Pandemin är inte över - vi alla har ett ansvar

Det viktigaste är att vi tillsammans tar ansvar och tänker på att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

Så här hjälps vi åt

  • Respekterar avstånd till våra kamrater
  • Vi vädrar ofta
  • Använder handsprit som finns tillgängligt i våra lokaler
  • Går på rast vid olika tidpunkter för att minska antalet personer som rör sig samtidigt i våra gemensamma lokaler
  • Äter lunch enligt schema i syfte att minska trängseln

Är någon du bor med sjuk i Covid-19?

Då ska du stanna hemma och följa vårdens instruktioner.

Information från Folkhälsomyndigheten