Skip to content

Vi sök­er skolambassadörer

Publicerad: 2023-05-03:

Bör­jar du i årskurs 2 eller 3 i höst och vill vara med i det team som kom­mer vara skolans ansik­te utåt på exem­pelvis gym­nasiemäs­san, öpp­na hus eller när vi får exter­na besök under läsåret 2023/2024?

Vad innebär det att vara en skolambassadör?

Som skolambassadör är du skolans ansikte utåt under mässor, öppna hus eller externa besök. Men det kan även innebära att vara filmstjärna eller representera skolan vid olika events som våra ägarbolag önskar extrapersonal till.

Att vara skolambassadör är ett spännande och varierande uppdrag där du representerar skolans alla program, men du får mer än gärna berätta om dig själv, programmet du läser och dela med dig av egna erfarenheter och upplevelser som deltagare på GTG.

torsdag 25 maj klockan 12.30-13.30:Informationsträff med glassbuffé

Torsdag 25 maj klockan 12.30 hälsar vi alla som lämnat in en intresseanmälan välkommen till en informationsträff i sal P26. Vi pratar igenom vad uppdraget innebär och tidigare skolambassadörer delar med sig av erfarenheter. Vi bjuder på glassbuffé!

Kick off efter sommarlovet

I början av nästa läsår kommer vi att arrangera en kick off efter skoltid. Syftet med denna aktivitet är att öka teamets färdigheter att representera skolan i olika sammanhang och stärka teamets laganda. Målet är att du ska känna dig trygg att prata om skolan och våra unika fördelar, få kunskap hur man inleder samtal med både föräldrar och elever, få förståelse för vilka signaler du sänder ut med ditt kroppsspråk och ditt sätt att uttrycka dig samt hur man på ett trovärdig och vinnande sätt kan ”sälja in” GTG och våra program.

Det roligaste med att vara skolambassadör är att få prata mer personligt med elever och föräldrar!

– Fd. skolambassadör

Får man något för tiden man lägger ner?

Vid varje aktivitet man deltar som skolambassadör får man mat och presentkort på exempelvis bio, böcker eller fika. Vidare får man ett intyg från GTG efter uppdragets slut och självklart är vi referenspersoner till alla som har ställt upp och genomfört sina uppdrag på ett bra sätt. Alla kommer även få profilkläder att använda vid uppdrag (och på fritiden om man vill!). Sedan får man ju värdefulla kontakter och en massa erfarenhet genom att vara skolambassadör också!

Lämna in en intresseanmälan senast 21 maj

Genom att fylla i nedanstående formulär gör du en intresseanmälan. Vid många sökande kan intervjuer bli aktuellt. Vi hoppas på representanter från skolans båda program!

Ni som varit skolambassadörer detta läsår får självklart ansöka om en plats igen!

Vilket program läser du? *
Önskad tröjstorlek *

Kontakta oss för mer information

Foto av Hanna Geterud
Foto av Caroline Lundgren
Foto av Maria Isaksson