Skip to content

Vi sök­er skolambassadörer

Bör­jar du i årskurs 2 eller 3 i höst och vill vara med i det team som kom­mer vara skolans ansik­te utåt på exem­pelvis öpp­na hus eller när vi får exter­na besök under läsåret 2021/2022?

Vad innebär det att vara en skolambassadör?

Som skolambassadör är du skolans ansikte utåt under mässor, öppna hus eller externa besök. Men det kan även innebära att vara filmstjärna eller representera skolan vid olika events som våra ägarbolag önskar extrapersonal till. Ja, när vi inte lever mitt i en pandemi såklart!

Att vara skolambassadör är ett spännande och varierande uppdrag där du representerar skolans alla program, men du får mer än gärna berätta om dig själv, programmet du läser och dela med dig av egna erfarenheter och upplevelser som deltagare på GTG.

Kick off efter sommarlovet

I början av nästa läsår kommer vi att arrangera en kick off efter skoltid. Syftet med denna aktivitet är att öka teamets färdigheter att representera skolan i olika sammanhang och stärka teamets laganda. Målet är att du ska känna dig trygg att prata om skolan och våra unika fördelar, få kunskap hur man inleder samtal med både föräldrar och elever, få förståelse för vilka signaler du sänder ut med ditt kroppsspråk och ditt sätt att uttrycka dig samt hur man på ett trovärdig och vinnande sätt kan ”sälja in” GTG och våra program.

Det roligaste med att vara skolambassadör är att få prata mer personligt med elever och föräldrar!

– Fd. skolambassadör

Får man något för tiden man lägger ner?

Vid varje aktivitet man deltar som skolambassadör får man mat och två biobiljetter. Vidare får man ett intyg från GTG efter uppdragets slut och självklart är vi referenspersoner till alla som har ställt upp och genomfört sina uppdrag på ett bra sätt. Alla kommer även få profilkläder att använda vid uppdrag (och på fritiden om man vill!). Sedan får man ju värdefulla kontakter och en massa erfarenhet genom att vara skolambassadör också!

Lämna in en intresseanmälan senast 23 maj

Genom att fylla i nedanstående formulär gör du en intresseanmälan. Vid många sökande kan intervjuer bli aktuellt. Vi hoppas på representanter från skolans alla program!

Ni som varit skolambassadörer detta läsår får självklart ansöka om en plats igen!

Vilket program läser du? *

Frågor?

Har du frågor gällande vårt arbete med skolambassadörer är du välkommen att kontakta någon av oss som håller i trådarna.

Maria Isaksson
0708-58 19 43

Hanna Geterud
0708-58 19 40

Caroline Lundgren

0708-58 19 03