Måndag 24 februari drar Göteborg 2030 igång för alla ettor!

Under två veckor kommer skolans alla ettor arbeta med projekt Göteborg 2030. Det hela börjar med en kick off måndag 24 februari och avslutas med en spännande final med inbjudna gäster i sal Styrbord i hus Äran på Lindholmen två veckor senare. Deltagarna kommer att arbeta i grupp och fördjupa sig i de globala målen för att skapa en hållbar utveckling för en stadsdel i Göteborg.

Deltagarnas uppdrag

I grupp ska deltagarna skapa en strategi för hållbar utveckling för en stadsdel i Göteborg utifrån FN:s globala mål.

Högre syften med projektet

Ungdomarna kommer under projekttiden arbeta i team och få pröva på olika roller i ett arbetslag. Vidare får de kunskap om vad som är viktigt för att skapa/leva i ett hållbart samhälle och genom att presentera samt opponera i grupp kommer de få möjlighet att delge sina tankar och idéer till andra. Flera kurser ingår i projektet, däribland Naturkunskap, Samhällskunskap och Svenska.

Finalen avgörs på Lindholmen

Under sista projektveckan genomförs presentationer och opponeringar. Fredag 6 mars hålls dessutom en final på Lindholmen. Ett par grupper kommer under finalen presentera sina idéer inför en jury med representanter från både skola och näringsliv.

Följ projektet via Instagram

Följ deltagarna i deras arbete via Instagram och #Göteborg2030

Mer information

Mer information finns att inhämta i kursrummet Göteborg 2030 på It´s.

Viktiga datum

  • 24 februari: Uppstart
  • 28 februari: Studiebesök
  • 5 mars: Redovisning och opponering
  • 6 mars: Final

Frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta projektledare                         Markus Wiedel, 0708-58 19 06. 

Nyhetsarkiv