Skip to content

Main­te­nance Champions  League

Publicerad: 2022-06-07:

I fredags avs­lu­tades Under­hålls­mässan — Europas störs­ta fack­mäs­sa inom drift och under­håll med över 300 utstäl­lare. GTG har fun­nits på plats genom pro­jekt Pro­duc­tion for Future och där delt­a­gar­na i klass Mimas beman­nat vår mon­ter och berät­tat om Smart Main­te­nance, 3D-print­ning och automa­tion för mäss­besökar­na. Vidare vann Anton Kurtén och Emil Elves­tad Main­te­nance Cham­pi­ons League 2022

Vinnare av Maintenance Champions League

Riksor­ga­ni­sa­tionen Svenskt Underhåll stod som arrangör för tävlingen Maintenance Champions League som ägde rum direkt på mässgolvet. Lag från samma företag eller skola deltog och vi är oerhört stolta att studerande från oss även i år fick stå överst på prispallen. Stort grattis Anton Kurtén och Emil Elvestad!

Mässdagarna har varit mycket givande och vi har haft många bra besökare i vår monter. Eleverna i klass Mimas har dessutom gjort ett fantastiskt jobb.

– Johan Bengtsson, projektledare

Kontakta Johan Bengtsson för mer information

Foto av Johan Bengtsson