Skip to content

Lärare och elever  åker till Kenya

Publicerad: 2023-02-03:

Imor­gon åker fyra lärare och fyra elever i årskurs tre på vårt industri­tek­niska pro­gram till Kenya. Under två veck­or kom­mer de att besö­ka sven­s­ka före­tag verk­sam­ma i Östafri­ka, träf­fa intres­san­ta män­niskor och fram­för allt delta i under­visning vid vår partner­skola Sowe­to Acad­e­my i Kibera.

Fyra elever från klass P1800 åker tillsammans med lärare

Med på projektresan åker Elias, Kevin, Vincent och Elias i klass P1800. Killarna går sista året på det industritekniska programmet och ser fram emot många intressanta möten, lektioner och workshops tillsammans med elever på Soweto Academy. Och förhoppningsvis kan de få meka med el, generatorer och vattenpumpar, samt uppleva livet i Kenya tillsammans med våra vänner i Kibera.

Vi är också fyra lärare som åker med, och vi ser fram emot spännande möten med kenyanska lärare och ämneskollegor, att få möjlighet att handleda elever och lära om en annan kultur, men också lära känna det kenyanska samhället och dess historia.

– Markus Wiedel, projektledare

Följ resenärerna via Instagram

Gruppen som åker iväg är på resande fot under två veckor och kommer dela med sig av sina upplevelse på skolans Instagramkonto. Håll utkik!

Atlas Partnerskap

Genom stöd från Atlas Partnerskap ingår GTG och Soweto Academy ett långvarigt partnerskap, som syftar till ömsesidig förståelse och fördjupat lärande bland elever och lärare på respektive skola. Denna projektresa blir den sjunde i ordningen till Kenya.

Kontakta Markus Wiedel för mer information

Foto av Markus Wiedel