Skip to content

Kun­skap & Framtid 18 – 19 november

Publicerad: 2020-11-09:

Kun­skap & Framtid är en mäs­sa som vis­ar upp alla de möj­ligheter som finns till efter­gym­nasial utbild­ning samt kop­plin­gen mel­lan utbild­ning och arbetsliv. 

Mässan är öppen klockan 10-20

Tyvärr finns det inget utrymme i schemat att låta våra deltagare i år 3 besöka mässan under skoltid, men vi uppmanar dem alla att registrera sig och titta in på fritiden. Mässan är öppen båda dagarna mellan klockan 10-20.

Kunskap & Framtid