Skip to content

Kar­riärda­gen 2023

Publicerad: 2023-02-07:

Ons­dag 22 mars äger årets kar­riärdag rum på Vol­vo Tors­lan­da. Då möts både nuvarande och tidi­gare stu­den­ter för att pra­ta efter­gym­nasiala studi­er, karriär­möj­lig­heter och andra samar­beten med före­tag inom den industri­tek­niska sek­torn. Ta chansen och boos­ta ditt nätverk!

Unikt program för dig i årskurs 3

Karriärdagens program kickar igång i T13 redan efter lunch för dig som går i årskurs 3 och bjuder på följande programpunkter:

 • Föreläsning med karriärcoach Hannah Bäcklin
 • Representanter från Volvobolagen beskriver framtidens jobbmöjligheter
 • Högskolor, universitet och yrkeshögskolor berättar om eftergymnasiala studier

Mingel bland företag & utbildningsanordnare

Vårt mål är att fylla lärcentret med företag och utbild­nings­an­ordnare. Vi vill att mötet människor emellan står i fokus och att alla som deltar går hem med en känsla av WOW!

Minglet äger rum på TB lärcenter klockan 15-18.

Anmälda deltagare

Vi hoppas den här listan blir lång. Riktigt lång!

 • Adient
 • AB Volvo
 • Altus AB
 • BS Elcontrol
 • BoMek AB
 • Bror Tonsjö
 • Chalmers
 • Combitech
 • Göteborgs Tekniska College
 • IAC Group
 • Jönköping University
 • Linköpings Universitet
 • Pågen
 • Provexa Surface Technology
 • Skill
 • Volvo Cars
 • Volvo Car Retail
 • Volvo GTT
 • Volvo Lastvagnar AB
 • WRKFRC


Tidigare elev på GTG?

Du som tagit examen från GTG är självklart välkommen att mingla bland utbildningsanordnare och företag. Vi behöver din anmälan senast 19 mars så du kommer in till vårt lärcenter via TK-porten.

Mer information & anmälan

Kontakta oss för mer information

Foto av Hans Rosén
Foto av Steve Nilsson