Skip to content

Var med och samla  in pen­gar till  Sowe­to Academy

Publicerad: 2023-12-11:

Vi på GTG har i över tio år haft möj­lighet att spon­sra skol­gån­gen för 13 föräld­ralösa barn på Sowe­to Acad­e­my i slu­mom­rådet Kib­era i Kenya. I sam­band med julav­lut­nin­gen har du via Swish möj­lighet att vara med och bidra. De insam­lade medlen kom­mer oavko­r­tat gå till bar­nens skolgång.

Varje krona får dubbel effekt:Var med och bidra

Fram till jul samlar vi ihop frivilliga donationer från elever och personal på GTG. Företaget kommer sedan att dubblera den insamlade summan, vilket innebär att varje krona får dubbel effekt.

Du bidrar lättast genom att swisha en slant till 0708-58 19 06. Mottagare: Markus Wiedel.

De insamlade pengarna används till att köpa in skolmat, läromedel och att hålla igång ett internat för flickor som annars riskerar bortgifte eller att utnyttjas. Att ge barn möjlighet till skolgång tror vi är ett långsiktigt hållbart sätt att hjälpa både individer och ett samhälle ur fattigdom.

– Markus Wiedel, projektledare

I februari åker vi till Kenya igen

Genom åren har gymna­si­e­e­lever tillsammans med lärare besökt Soweto Academy vid flertalet tillfällen inom ramen för Atlas-programmet. År 2017 hade vi glädjen att ha en delegation från Kenya hos oss.

I februari kommer en grupp elever från årskurs tre på Industriprogrammet tillsammans med fyra lärare besöka Soweto Academy och överlämna gåvan, och samtidigt delta på lektioner och genomföra workshops tillsammans med elever på skolan.

Gåvobrev till gästföreläsare

Gästfö­re­läsare hos oss är genom det gåvobrev de får med och bidrar till en hel veckas måltid för en klass på Soweto Academy.

Soweto Academy

Skolan är en grund- och gymna­sie­skola med cirka 500 elever. Många av eleverna är föräld­ralösa på grund av HIV/AIDS. Den är religiöst och politiskt obunden och olika etniciteter är välkomna. Skolan finansieras genom elevavgifter.

Kontakta Markus Wiedel för mer information

Foto av Markus Wiedel