Skip to content

Insam­ling till Sowe­to Academy

Vi på GTG har i över tio år haft möj­lighet att spon­sra skol­gån­gen för 13 föräld­ralösa barn på Sowe­to Acad­e­my i slu­mom­rådet Kib­era i Kenya. Nu har vi alla chans att hjäl­pa till igen och de insam­lade medlen kom­mer att gå oavko­r­tat till bar­nens skolgång.

Varje krona får dubbel effekt

Fram till jul samlar vi ihop frivilliga donationer från elever och personal på GTG. Företaget kommer sedan att dubblera den insamlade summan, vilket innebär att varje krona får dubbel effekt.

Du bidrar lättast genom att swisha en slant till 0708-58 19 06. Mottagare: Markus Wiedel.

Vi har besökt skolan flera gånger

Genom åren har gymna­si­e­e­lever tillsammans med lärare besökt Soweto Academy vid flertalet tillfällen inom ramen för Atlas-programmet. År 2017 hade vi glädjen att ha en delegation från Kenya hos oss.

Gåvobrev till gästföreläsare

Gästfö­re­läsare hos oss är genom det gåvobrev de får med och bidrar till en hel veckas måltid för en klass på Soweto Academy.

Soweto Academy

Skolan är en grund- och gymna­sie­skola med cirka 500 elever. Många av eleverna är föräld­ralösa på grund av HIV/AIDS. Den är religiöst och politiskt obunden och olika etniciteter är välkomna. Skolan finansieras genom elevavgifter.