Skip to content

Insam­ling till för­mån för föräldralösa  barn i Kibera

Publicerad: 2020-12-08:

GTG har de senaste tio åren haft möj­lighet att spon­sra skol­gån­gen för 13 föräld­ralösa barn på Sowe­to Acad­e­my i slu­mom­rådet Kib­era, Kenya. Vid julavs­lut­nin­gen hade vi till­sam­mans chansen att hjäl­pa till igen!

Nästan 50 000 kr insamlat

Vår insamlingen 2020 blev jättebra och det känns så roligt att kunna skicka ner en större summa till Soweto Academy. Via skolavgifter kan vi nu hjälpa barn och ungdomar med mat och skolgång den kommande tiden.

Totalt samlade deltagare och personal tillsammans med företaget in 49 447 kr

Vi har besökt skolan flera gånger

Genom åren har gymna­si­e­e­lever tillsammans med lärare besökt Soweto Academy vid flertalet tillfällen inom ramen för Atlas-programmet. År 2017 hade vi glädjen att ha en delegation från Kenya hos oss.

Gåvobrev till gästföreläsare

Gästfö­re­läsare hos oss är genom det gåvobrev de får med och bidrar till en hel veckas måltid för en klass på Soweto Academy.

Soweto Academy

Skolan är en grund- och gymna­sie­skola med cirka 500 elever. Många av eleverna är föräld­ralösa på grund av HIV/AIDS. Den är religiöst och politiskt obunden och olika etniciteter är välkomna. Skolan finansieras genom elevavgifter.