Skip to content

Inno­va­tion & problemlösning  – suc­cé för  Teknikcamp

Publicerad: 2022-06-23:

Vad hän­der när man tus­sar ihop ca 40 under­bara tje­jer i 13 – 15-årsåldern och låter dem vara kreati­va, inno­v­a­ti­va och dessu­tom puf­far på lite med glass från Lejonet & Björ­nen och goda wraps? Jo – succé!

Teknikcamp anordnades i år efter två års uppehåll

Syftet med Teknikcamp är att visa på bredden av vad teknik kan vara och att också inspirera de unga till framtida studie- och yrkesval.

Alla tjejerna träffades först på en gemensam kick-off innan de gav sig vidare ut till Teknikcollege GR:s olika skolor för två extra dagar. De hade på förhand valt mellan tre olika hubbar att vara de två följande dagarna.

AFRY och Volvo Car Sverige stod som värdar tillsammans med Teknikcollege GR. Kickoffen hölls i i AFRY:s fina lokaler i Göteborg och båda företagen ställde upp med ett härligt gäng för de olika delarna som tjejerna fick prova på. Vad sägs om Legorobotprogrammering, UX-design och ett Luktlab? Alla fick prova, känna, klämma och resonera. Problemlösning med nyfikna ideér fick plats och de fick också möjlighet att snacka med andra om just teknik, skola, framtid och annat.

Mångfald och hållbarhet

Både AFRY och Volvo Cars har hållbarhet, mångfald och inkludering i fokus och detta speglade förstås innehållet. Sofia Klingberg, AFRY och Jasmin Aronsson El Kachani, VCC höll i en intressant stund om just detta.

Det är underbart att se hur de unga tjejerna möter varandra men också får prata med dem som redan arbetar med teknik. De är viktiga förebilder och mötena som sker här kommer att påverka, det är jag övertygad om. Flera av deltagarna har vittnat om nya kompisar – en underbar bonus!

– Helene Stensson, regional processledare Teknikcollege GR

Dennis Hågebrandt på AFRY räckte upp handen direkt när han fick frågan om att vara värd för Teknikcamp. Han är lokal process­ledare för Teknikcollege Kungsbacka:

Så stolt hela vägen in i hjärtat att vi fick vara med och anordna detta! Så många glada och unga nyfikna elever vi fick träffa! Ett stort tack till alla inblandade för ett väldigt bra utfört arbete.

– Dennis Hågebrandt, AFRY

Photoshop och Lego i Kungsbacka

I Kungsbacka fick Teknikcamp-deltagarna chans att besöka två olika gymna­sie­skolor som erbjuder flera inrikt­ningar inom teknik­pro­grammet. På Elof Lindälvs gymnasium genomfördes en workshop där deltagarna först fick lära sig grunderna i bildbe­hand­lings­pro­grammet Adobe Photoshop och designa en logotyp i programmet. Gruppen fick också bekanta sig med robotar och automa­ti­se­rings­linor, texta enklare CAD-modeller och 3D-printa. Dagen avslutades med Lego-byggen, med målet att synliggöra en produktionslina.

På Aranäs­gym­nasiet fick gruppen ett såväl teoretiskt som praktiskt projekt – att konstruera en modell av en da Vinci-bro. Modellerna byggdes sedan upp utomhus och testades – alla höll för mänsklig passage! Gruppen fick också en genomgång av hur man arbetar med arkitektur kopplat till att inreda en lägenhet och lära sig hur en planritning ser ut och fungerar.

Solcells­drivna bilar och CAD på Hisingen

Hos oss på Göteborgs­re­gi­onens Tekniska Gymnasium inleddes besöket med att gruppen fick se skolans lokaler inne på Volvo-området. Därefter delades deltagarna upp i mindre grupper inför dagens projekt: att bygga en solcells­driven bil. Som material användes bland annat kartong, sugrör och blompinnar. I slutet av dagen anordnades en tävling om vilken bil som var snyggast och snabbast.

Andra dagen, på Lindholmens Tekniska Gymnasium, fick de göra egna nyckel­ringar och provat på allt ifrån att skapa en ritning i CAD till färdig produkt i de fina CNC-maskinerna som finns på den nya skolan. Lärarna Wasim Hamad och Stefan Berglund var nöjda med resultatet.

Program­mering och robotslalom i Göteborg

Hubben Göteborg centrum/​Gamlestan startades på NTI Kronhus där det finurliga gänget ställdes inför ett problem som behövde lösas med hjälp av program­mering. Det var viktigt att använda arbets­modell som gjorde att alla var delaktiga. Gruppen fick också möta utvecklare från Telia och höra om deras yrken.

Avslut­ningsvis fick de presentera vad de åstadkommit för en jury. Den blev djupt imponerad av hur väl tjejerna tog sig an uppgiften, samarbetade som grupp och att alla kunde presentera en fungerande produkt på så kort tid.

SKF Tekniska Gymnasium bjöd på fler kreativa aktiviteter – som robotslalom, halsbands­till­verkning och solcell­s­pro­gram­mering, något som tjejerna verkade uppskatta.

Efteråt har deltagarna visat att de är mycket nöjda med dagarna, flera har fått upp ögonen för just de tekniska utbild­ningarna på gymnasiet och vi hoppas att de söker upp Teknikcollege olika utbildningar i regionen.

Text av: Helene Stensson och Karin Rebas

Frågor?

Då är du välkommen att kontakta:
Helene Stensson

Regional process­ledare Teknikcollege GR
helene.​stensson@​goteborgsregionen.​se
0708 – 63 43 59

Vi är sedan år 2008 ett certifierat Teknikcollege

Teknikcollege möjliggör arbetet med kompe­tens­för­sörjning för att säkerställa tillväxt och konkur­rens­kraft inom svensk industri och är ett samarbete mellan kommuner, utbild­nings­an­ordnare och företag.