Gymnasieval 2020! Sista ansökningsdag 3 februari kl. 16:00

Vill du satsa på något som ger dig ett försprång när du ska söka vidare till högskola/​universitet eller i arbetslivet efter dina gymnasieår? Då är GTG en skola för dig!

Vår gymna­sie­skola erbjuder utbildning på hög nivå med engagerande och inspi­re­rande lärare för ungdomar som har ett stort driv och intresse för teknik, industri, ekonomi natur­ve­tenskap och matematik. Genom unikt samarbete med närings­livet ingår dessutom praktik och möjlighet till sommarjobb.

Via Indra2 är sökvägen till våra utbildningar följande: 

GTG - Ekonomiprogrammet
GTG - Industritekniska programmet
GTG - Teknikprogrammet

 

 

Lena svarar på dina frågor!

Undrar du över något eller vill veta mer om GTG? Hör gärna av dig!

Lena Hammersberg
Biträdande rektor
lena.​hammersberg@​gtg.​se
0708 – 58 19 57

Nyhetsarkiv