Skip to content

Gym­nasiein­gen­jörs- utbildningen  är tillbaka

Publicerad: 2021-04-29:

Efter en stark efter­frå­gan från näringslivet har gym­nasiein­gen­jör­sut­bild­nin­gen kom­mit till­ba­ka. Med start i höst erb­jud­er GTG till­sam­mans med Västsven­s­ka Han­del­skam­maren ett fjärde år på Teknikpro­gram­met för ung­do­mar som vill sat­sa på en utbild­ning som ger sto­ra möj­ligheter till jobb som gym­nasiein­gen­jör på ett spän­nande teknikföre­tag efter examen. 

Har funnits som ett yrke under lång tid

Efterfrågan på gymnasieingenjörer är hög och utbildningen har ett stort engagemang från näringslivet. Teoretiska studier varvas med minst 10 veckor praktik på ett teknikföretag i Göteborgsregionen.

Utbildningen erbjuds som ett fjärde år på Teknikprogrammet och riktar sig till ungdomar i hela Sverige som tagit examen från programmet och som både vill fördjupa sina teoretiska kunskaper och få praktisk erfarenhet från arbetslivet.

- Vi erbjuder två olika inriktningar på utbildningen; produktionsteknik samt design och produktutveckling. Områden som vi har oerhört duktiga lärare med gedigen kompetens inom.

– Lena Hammersberg, biträdande rektor

Kompetensbehovet är stort i Göteborgsregionen

Hela arbetsmarknaden, inte minst teknik- och industriföretagen, påverkas av digitaliseringens och automatiseringens framfart och behovet av ny kompetens är stort. Dagens ungdomar är genom att vara så kallade digital-natives, alltså uppväxta med Internet, mycket eftertraktade när företagen påbörjar sin tekniska utvecklingsresa.

- Eleverna som lämnar gymnasiet i år har det svårare än tidigare års elever att direkt komma i arbete till följd av pandemin. Denna ett-åriga utbildning där eleverna spenderar mycket tid på ett företag blir en bra språngbräda ut i arbetslivet, med många nyfunna kontakter.

– Rasmus Flick, Västsvenska Handelskammaren

FLERA FÖRETAG STÅR BAKOM UTBILDNINGEN

Under utbildningens arbetsplatsförlagda lärande, APL, kommer ungdomarna lära känna ett företag och förstå deras processer och i slutet av utbildningen gör de ett utvecklingsarbete (gymnasiearbete) på företaget. Arbetet innebär att granska en av företagets processer och ge förslag på hur den kan förbättras. Kanske finns det ett resursslöseri i produktionen idag, eller så går en produkt att framställa mer hållbart? Det kan låta svårt att som elev bidra till företagets utvecklingsarbete, men utbildningen kommer att ge den grund och de perspektiv som behövs för att klara av en sådan uppgift. Vid ett godkänt examensarbete kommer eleverna att få ett stipendium på 15.000 kr.

Flera företag är redan med på tåget och vill ta emot ungdomar under APL, däribland AFRY, Alelion, Densiq, Nolato och Södra.

Valmöjligheter efter examen

Efter examen finns stora möjligheter till jobb som gymnasieingenjör på ett spännande teknikföretag. Men utbildningen förbereder också för vidare studier på högskola eller universitet. Med andra ord finns flera valmöjligheter efter examen!

Mer information

Ansökan till utbildningen är nu öppen.

Läs mer

Skolor kan boka digitala informationsmöten

Under maj månad finns det möjlighet för skolor att boka digitala informationsmöten med projektledare Rasmus. Mötena är cirka 30 minuter långa med gott om tid för frågor.

Frågor?

Då är du välkommen att kontakta skolans biträdande rektor Lena Hammersberg 0708-58 19 57 eller projektledare Rasmus Flick 0709- 72 03 25.