Bett Show 2018

24-27 januari äger BettShow 2018 rum i London, en av världens största mässor inom IT och lärande. På plats har GTG en delegation på sex personer, från pedagog till ledning, som utforskar vilka områden vi behöver fokusera på framöver utifrån vårt målarbete kring digitalisering och anställningsbarhet.

Bett Show handlar om IT och lärande i stort och årets mässa fokuserar lite extra på hur man förbereder dagens studenter på morgondagens arbeten, ett område helt rätt i tiden för vår verksamhet.

- Detta är ett steg i vår digitaliseringsstrategi och målarbete. Digitalisering är ett förändringsprojekt som måste ske på bred front, med ledningen i täten. Vi tycker det är viktigt att skicka både pedagoger och ledning för att kunna täcka in så många områden som möjligt, berättar vår rektor Ewa Ekman.

Skolans representanter har inför besöket ringat in ett antal områden att fokusera på vid seminarium och mässmontrar, exempelvis effektivisering av lärande och processer, digitalisering ur ett hälsoperspektiv, verktyg, system och plattformar för distansutbildning och kommunikation, dynamisk teknik för individanpassning och inkludering, studenters måluppfyllnad och kreativitet utifrån digital teknik.

På hemmaplan kommer en implementeringsplan arbetas fram, vilket ska skapa tydlighet i hur inhämtad inspiration och kunskap ska spridas internt.

- Vi tänker oss spridning på både personal- och ämnesgruppsmöten samt praktiskt arbete med kollegor och deltagare under terminens gång berättar vår IKT-pedagog Erica Blom. 

Ericas roll på skolan är att finnas till hands för kollegor och deltagare i kartläggning, implementering och utvärdering av digitala verktyg i undervisningen utifrån både skolans mål, enskilda kursmål och kursinnehåll. Vidare har hon ett större uppdrag som handlar om skolans digitala transformation, vilket i detta tidiga stadium handlar om att upprätta en digitaliseringsstrategi, att kartlägga studenternas användning av bärbara datorer i klassrummet och medarbetarnas upplevelse av olika system. Tillsammans med vår IT-tekniker Per har hon inlett en undersökning kring huruvida det finns alternativ till vår nuvarande digitala lärplattform ITs learning. Därutöver fungerar hon som handledare i Skolverkets modul Leda digitalisering ihop med skolans ledning.

Följande personer ur vår personalstyrka deltar på Bett Show 2018:

  • Ewa Ekman, VD och rektor
  • Daniel Perlhele, IT-chef
  • Per Westling, IT-tekniker
  • Erica Blom, IKT-pedagog
  • Kajsa Taylor, teknik- och matematiklärare
  • Joey Kamhieh, språklärare

Nyhetsarkiv