Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer

I samband med terminsstarten delades fyra stipendier ut från stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer som vill premiera tjejer som valt att läsa teknik på gymnasiet.

Tjejerna fick motta ett stipendium på 5000 kr var och där Sofia Abrahamsson i klass Discovery fick för mycket goda studieresultat i våra teknikkurser, Tova Torvaldsson i klass Enterprise för att hon visar ett stort intresse och driv inom teknik, Anna Andersson i klass Discovery för mycket goda studieresultat och Stina Bengtsson i klass Challenger för den goda gemenskap, framförallt mellan tjejerna, hon skapar på skolan.

Grattis tjejer!

Nyhetsarkiv