Skip to content

Föräl­dramöte år 2 och 3

I år kom­mer vi att hål­la våra föräl­dramöten dig­i­talt. Där­för bjud­er vi in dig till ett Teamsmöte tis­da­gen den 29 sep­tem­ber. Ni kom­mer få ett mail från rek­tor Lena Hammersberg.