Skip to content

Teknikklasser­na i år 3 drar till aeroseum

Publicerad: 2020-08-19:

Den 19, 20 och 21 augusti har Te3:orna ett pass på Aero­se­um med sina mentorer.

Syftet med pas­set är att de ska göra något under lättsam­ma for­mer för att lära kän­na varan­dra och att de ska fun­dera över drivkrafter.

Atlantis

  • Gent, Volvo Cars: Ivar Borglin, Albin Joupperi, Hugo Mårdbrick och Gabriel Vorberg
  • Madrid, Volvo Cars: Tintin Axelsson-Olsson och Olof Woxenius
  • Kuala Lumpur, Volvo Cars: Markus Engsner och Axel Enghamre
  • Lyon, Volvo Trucks: Lukas Pettersson och Axel Söderberg

Challenger

  • Lissabon, Volvo Cars: Emil Jonsson och Stina Bengtsson
  • Madrid, Volvo Cars: Karin Örn Andersson och Hampus Thor
  • Gent, Volvo Trucks eller Waregem TVH: Hampus Nilsson, Johan Rehn, Viktor Andersson, Oscar Lundgren

Tack vare beviljade medel hos UHR

Det är tack vare beviljade medel hos Universitets- och Högskolerådet och programmen Atlas praktik, Erasmus+ och Nordplus som vi har möjlighet att erbjuda så pass många ungdomar denna möjlighet varje år.

Frågor om vårt internationaliseringsarbete besvaras av Josefine Larsson 0708-58 19 77.