Skip to content

EU-roll­spel för  tekniktvåorna

Publicerad: 2021-09-02:

Idag har alla elever i årskurs två på teknikpro­gram­met spelat roll­spel och simuler­at EU-par­la­mentets arbete med att ta fram nya förslag kring fyra oli­ka teman: allmän basinkomst, framti­da energiförsör­jn­ing, före­byg­gande av själv­mord och datorspelsberoende.

Ett samarbete mellan Engelska 6 och Samhällskunskap 1b

Under förmiddagen delades eleverna in i olika kommittéer som arbetade fram intressanta skarpa förslag, och under eftermiddagen fördes en intensiv debatt, där flera av förslagen till sist röstades igenom.

- Det är jätteintressant att höra våra ungdomar diskutera så stora och svåra frågor, allt dessutom på engelska, berättar läraren Markus Wiedel.

Rollspelet, som är ett samarbete mellan kurserna Engelska 6 och Samhällskunskap 1b, syftar till att träna våra deltagare i demokratiskt beslutsfattande och utveckla sin talade och skrivna formella engelska.

GTG deltar årligen med ett lag i European Youth Parliament (EYP) där vi möter andra skolor från både Sverige och övriga Europa i simulering av EU-parlamentets beslutsfattande.