Elva ungdomar fick motta stipendium under årets studentexamen

Under examensdagens mer högtidliga del delades ett antal stipendier ut, både från GTG och från skolans ägarbolag. Grattis säger vi till årets stipendiater Jacob Eriksson, Axel Hjelmqvist, Jesper Jäghagen, Axel Nilsson, Erik Almbratt, Johan Azrak, Erik Hedén, Sara Larsson, Kajsa Ströby, Simon Eklund och Anton Håkansson.

Jacob Eriksson, Zorn
- Teknikstipendium AB Volvo

Stipendiaten har uppvisat ett teknikintresse utöver det vanliga och är dessutom en kreativ innovatör med hög ambitionsnivå. Ett brett tekniskt kunnande kombinerat med ihärdighet och förmåga att ta till sig nya tekniska kunskaper, avspeglar sig ofta i arbetssättet och resultaten. Stipendiaten tillämpar sitt tekniska kunnande självständigt och bidrar ofta med nya och originella infallsvinklar.

Axel Hjelmqvist, Munch
- Ledarskapsstipendium AB Volvo

Stipendiaten har både i klassen och som VD i sitt UF-företag varit en drivande motor och energikälla till sina medkamrater. Alltid positiv och hängiven uppgiften har hen motiverat och hjälpt sina medarbetare så att de tillsammans arbetat fram ett lyckat koncept med affärsidé, produktutveckling samt skapat ett ändamålsenligt försäljningsmaterial där helheten följer en röd tråd. Stipendiaten har varit den ledare som kamraterna har kunnat luta sig mot och som alltid har gjort sig tillgänglig i processens alla delar.

Jesper Jäghagen, Picasso
- Teknikstipendium Volvo Cars Corporation

Genom sitt breda teknikintresse visar stipendiaten prov på en enastående förmåga att se lösningar på tekniska problem och hanterar dem på ett strukturerat sätt. Dessutom har hen mycket bra teoretiska kunskaper och initiativförmåga i kombination med självständigt tänkande. Stipendiaten visar stort engagemang och är alltid positiv och hjälpsam.

Axel Nilsson, Zorn
- Teknikstipendium Volvo Cars Torslanda

Stipendiaten har med sitt stora teknikintresse, visat enastående förmåga att gripa sig an komplexa uppgifter och söka information för att finna lösningar på dessa. Stipendiaten är initiativrik, envis, lyhörd och eftertänksam. Hen har på ett briljant sätt omsatt sina teoretiska kunskaper i det praktiska genomförandet och delar ödmjukt med sig av sitt kunnande.

Johan Azrak, Picasso
- Arbetslivsintegration

För extraordinära insatser under sina APL-perioder och för ett stort engagemang och mycket god förmåga att tillämpa förvärvade kunskaper inom aktuell profession tilldelas detta stipendium en deltagare som lyckats överträffa arbetsplatsens och handledarens förväntningar.

Erik Almbratt, Zorn
- Svein Holms stipendium

Deltagaren har bidragit med sin tid och ställt upp för deltagarna på GTG genom sitt stora engagemang i Deltagarkårens styrelse. Hen har visat på lyhördhet för sina skolkamraters tankar och arbetat ihärdigt med elevdemokratin på skolan med syfte att skapa gemenskap och tillfällen att mötas.

Erik Hedén, Beskow

Mottagaren av detta stipendium har från sin första dag på GTG visat ett mycket stort engagemang för sina studier. Hen har inte bara tagit ansvar för sina egna studier utan också, på ett självklart sätt, hjälpt sina klasskamrater, lärare och mentorer på rätt väg i klassrummet. Med ett genuint teknikintresse kombinerat med en humanistisk människosyn har stipendiaten varit en ambassadör för klassen Beskow, GTG och Volvobolagen.

Kajsa Ströby, Dali

Deltagaren har visat stort engagemang i sina studier, vilket också medfört till goda studieresultat. Hen sprider dessutom alltid en god stämning med sin positiva inställning och sitt glada humör!

Sara Larsson, Munch

Deltagaren har under alla sina tre år på GTG mött både lärare och klasskamrater med en inkluderande och öppen attityd. Hen är en pålitlig studiekamrat och har genom fokuserat skolarbete och nyfiken envishet alltid levererat hög och jämn kvalité, men även visat vägen för utveckling hos de övriga i klassen. Med sitt smittande leende och ett hjärta av guld lyser hen upp alla våra klassrum!

Simon Eklund, Picasso

Deltagaren har haft en fin utveckling genom sina tre år på GTG. Hen har vuxit in i ett tydligt och stödjande ledarskap, vilket varit extra synligt under gymnasiearbetet. Hen är närvarande och ansvarstagande både när det gäller egna och andras studier och har haft en sammanhållande roll i sin klass. Deltagaren har en positiv inställning som smittar av sig!

Anton Håkansson, Zorn

Deltagaren har under sin tid på GTG på ett föredömligt sätt visat upp ett stort tekniskt kunnande, ett innovativt och självständigt tänkande i kombination med ansvarstagande och samarbetsförmåga. Deltagaren har ett sympatiskt sätt gentemot kamrater och människor i sin omgivning och har bidragit till att skapa en positiv stämning i klassen och på skolan.

Nyhetsarkiv