Elva ungdomar fick motta stipendium under årets studentexamen

Under examensdagens mer högtidliga del delades ett antal stipendier ut, både från GTG och från skolans ägarbolag. Grattis säger vi till årets stipendiater Tobiaz Pettersson, Filip Rosén, Lina Wincent, Olof Hammersberg, Tobias Starman, Tim Asking, Johanna Nilsen, Oskar Blom, Amanda Holmberg, Jesper Malmberg och Linus Lindgren.

Tobiaz Pettersson, Naboo
- Teknikstipendium AB Volvo

Tobiaz har med sitt enorma intresse och driv utmärkt sig i samtliga teknikkurser inom fördjupningen design och teknikutveckling. Sedan första dagen på GTG har han varit tydlig inriktad mot ett mål; att rita framtidens bilar. Tobiaz har alltid en positiv inställning, ger aldrig upp och är snabb med att hjälpa andra i sin omgivning!

Filip Rosén, Hoth
- Ledarskapsstipendium AB Volvo

Filip har med stort engagemang, eget driv och positiv inställning varit delaktig i en mängd aktiviteter under sina tre år på GTG. I ett stort projekt har han sporrat både sig själv och övriga medlemmar till ett mycket gott resultat i kursen gymnasiearbete. Filip har uppvisat ett stort teknikintresse, en mogen attityd och ett jordnära sätt. Han har dessutom bidragit till god stämning och alltid ställt upp för skolan när det behövts.

Lina Wincent, Hoth
- Teknikstipendium Volvo Car Corporation

Lina har ett mycket stort intresse, engagemang och nyfikenhet för teknik. Hon är drivande inom teknisk utveckling och besitter enastående teoretiska kunskaper och en mycket god analysförmåga. Lina är innovativ och självständig, kommer alltid med nya och originella infallsvinklar samtidigt som hon är ödmjuk och öppen för andras förslag och idéer.

Olof Hammersberg, Hoth
- Teknikstipendium Volvo Car Torslanda

Olof har ett mycket stort intresse, engagemang och kunnande inom teknik. Han har en enastående förmåga att se lösningar på tekniska problem, hanterar dem på ett strukturerat sätt och arbetar lika bra självständigt som i grupp. Olof är alltid positiv och hjälpsam!

Tobias Starman, Hoth
- Arbetslivsintegration

Med stort ansvarstagande, framåtanda och mognad har Tobias under sina APL-perioder lyckats överträffa arbetsplatsens och handledarens förväntningar.

Tim Asking, Hoth
- Svein Holms stipendium

Tim har på ett generöst och inkluderande sätt bidragit med sin tid och ställt upp för skolan i flera olika sammanhang. Han har också haft ett stort engagemang i Deltagarkårens styrelse, vilket haft stor betydelse för alla deltagare på GTG.

Johanna Nilsen, Hoth
- Svein Holms stipendium

Johanna har arbetat ihärdigt och strukturerat med elevdemokratin på skolan. Med ett tydligt ledarskap har hon visat lyhördhet för sina skolkamraters tankar på ett sätt som främjat gemenskapen och sammanhållningen. Johanna har ställt upp för skolan i alla tänkbara lägen och har varit en utmärkt representant för GTG!

Oskar Blom, Hoth

Oskar har under sina tre år på GTG tagit ett stort ansvar för stämningen i klassen. Med positiv livssyn, humor och hårt arbete har han varit en god kraft genom hela utbildningen. Oskar visar prov på stor nyfikenhet inom många ämnen och hjälper till att driva diskussioner framåt genom sina originella och prestigelösa infallsvinklar.

Amanda Holmberg, Naboo

Amanda har under sina tre år på GTG på ett föredömligt sätt visat upp ansvarstagande, samarbetsförmåga och en god kamratskap. Hon har visat mognad i sitt tänkande och ser hellre lösningar än problem. Amanda har ett sympatiskt sätt gentemot kamrater och människor i sin omgivning och har bidragit till att skapa en positiv stämning i klassen och på skolan.

Jesper Malmberg, Tatooine

Under sina tre år på GTG har Jesper medverkat till medmänsklighet och mjukhet, klokskap och kamratskap och sist men inte minst gnista och glädje.

Linus Lindgren, Yavin

Linus har under sina tre år på GTG varit en positiv och stabil kraft i klassen. Han har alltid ett trevligt bemötande och arbetar utmärkt såväl i grupp som individuellt. Linus är hjälpsam och social, mogen och uppvisar goda studieresultat.

Nyhetsarkiv