Skip to content

Dis­tan­sun­dervis­ning från och med 7 december

Publicerad: 2020-12-04:

Från och med måndag 7 decem­ber är rek­om­men­da­tio­nen att gym­nasieskolan är på dis­tans. Inget vi är lyck­li­ga över och vi inser att det blir extra job­bigt för våra elever. 

Nästan all undervisning blir på distans

I princip måste nästan all undervisning ske på distans. Vi gör dock undantag för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • genomförandet av nationella prov
  • examinationer som inte går att genomföra på distans.

Att studera på distans kräver väldigt mycket - hjälp gärna våra ungdomar

Det har i dagarna kommit en forskningsrapport som poängterar svårigheterna med distansundervisning. Det är bra att gå upp som vanligt och att inte sköta skolan från sängen. Kan ni som vårdnadshavare hjälpa till att påminna ungdomarna om att ta en rast utomhus och gärna få dem att ta en promenad så underlättar ni för dem. På samma sätt om ni har möjlighet att stämma av hur det fungerar eller har fungerat under dagen.

Vi hoppas att vår ungdomar får komma tillbaka till skolan så fort som möjligt och därför behöver vi alla hjälpas åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.