Skip to content

Äntli­gen får  vi träffa  våra partners  i Kenya igen

Publicerad: 2022-01-28:

Pan­demin har var­it påfre­stande för sven­s­ka elever, lärare och skolor. Ännu värre har sit­u­a­tio­nen var­it i kenyan­s­ka skolor, som var­it helt stäng­da i månad­er och ett samhälle i total lock down. När allt nu återgår till det nor­mala packar vi våra väskor och möts igen. Den 4 feb­ru­ari bär det av till vår part­ner­sko­la Sowe­to Acad­e­my i Kenya.

Fyra elever från klass Mimas åker tillsammans med lärare

Med på projektresan åker fyra elever i klass Mimas som går sista året på det industritekniska programmet.
Ungdomarna ser fram emot många intressanta möten, lektioner och workshops tillsammans med elever på Soweto Academy. Och förhoppningsvis kan de få meka med el, generatorer och vattenpumpar, samt uppleva livet i Kenya tillsammans med våra vänner i Kibera.

Vi är också fyra lärare som åker med, och vi ser fram emot spännande möten med kenyanska lärare och ämneskollegor, att få möjlighet att handleda elever och lära om en annan kultur, men också lära känna det kenyanska samhället och dess historia.

– Markus Wiedel, projektledare

Följ resenärerna via Instagram

Gruppen som åker iväg är på resande fot under två veckor och kommer dela med sig av sina upplevelse på skolans Instagramkonto. Håll utkik!

Atlas Partnerskap

Genom stöd från Atlas Partnerskap ingår GTG och Soweto Academy ett långvarigt partnerskap, som syftar till ömsesidig förståelse och fördjupat lärande bland elever och lärare på respektive skola.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vårt samarbete med Soweto Academy är du välkommen att kontakta projektledare Markus Wiedel 0708-58 19 06.