9 av 10 deltagare har ansökt om sommarjobb

Tack vare vårt avtal med Volvo Group och Volvo Cars har vi möjlighet att erbjuda våra deltagare i år 2 och 3 sommarjobb i fyra veckor. Och... 9 av 10 deltagare har ansökt om plats sommaren 2018.

I nuläget arbetas det aktivt med att koordinera platserna och antalet deltagare har fördelats jämt mellan bolagen. Exempel på områden som ungdomarna kommer att arbeta inom är produktion, logistik, ekonomi, utveckling och IT. Merparten av sommarjobben är mellan veckorna 25-28.

Vårt mål är att samtliga deltagare ska få besked om vilket bolag man hamnar på i februari medan definitiv placering meddelas i maj.

Eventuella frågor besvaras av Daniel Perlhede 031-760 34 20.

Nyhetsarkiv