Informationsträff om nationell branschskola

Industrins kompetensförsörjning är avgörande för sysselsättning och tillväxt i Sverige och idag råder stor brist på drift- och underhållstekniker runt om i hela landet. Den snabba digitaliseringen av industrin ställer krav på nya kompetenser, bland annat inom smart underhåll, och som skola gäller det att rusta dagens ungdomar med rätt kunskap för framtidens jobb. Har din skola möjlighet och förutsättningar för detta?

För många huvudmän på industritekniska programmet är det svårt att starta inriktningen driftsäkerhet och underhållsteknik trots att ortens industri är i stort behov av utbildningen. Ofta saknas kostsam utrustning eller lärare med kompetens för digitalt underhållsarbete och det är svårt att nå en ekonomiskt hållbar lösning för programmet. Nu finns det en lösning på problemet, nationell branschskola på Göteborgs Tekniska College och GTG!

I januari utsågs vi till nationell branschskola och tillsammans med Teknikföretagen, Svenskt Underhåll och Teknikcollege bjuder vi in till en informationsträff för att berätta mer om hur nationell branschskola kan hjälpa huvudmän att bedriva industritekniska programmets inriktning driftsäkerhet och underhållsteknik på ett lönsamt sätt. Visst låter det bra?

Informationsträffen äger rum torsdag 15 mars mellan klockan 10-14 på Svenska Mässan i Göteborg. 

Har du frågor om informationsträffen eller hur Göteborgs Tekniska College arbetar med nationell branschskola är du välkommen att kontakta projektledare Anna Cato Moe 031-760 34 36.

Nyhetsarkiv