Stipendiater 2019

Under examensdagens mer högtidliga del delades ett antal stipendier ut, både från GTG, Volvobolagen och RISE. Grattis säger vi till årets stipendiater Gustav Palm, Albin Ekström, Filippa Westerlund, Marcus Schagerberg, Marcus Gissleholm, Erik Wigh, Caspar Näslund, Hanna Schaff, Hanna Hellqvist Järdhage, Rikard Josefsson, Jacob Kylin, Max Hammarén, Ida Wackerberg och Agnes Köhler.

Gustav Palm och Albin Ekström, Skylake
- RISE

Deltagarna har under sin studietid på GTG visat prov på hög innovationsförmåga, stort driv och en vilja att utveckla samhället till det bättre genom att söka nya lösningar på befintliga problem.

Filippa Westerlund, Bonnell
- Ledarskapsstipendium AB Volvo

Filippa har med stort engagemang, eget driv och positiv inställning varit delaktig i en mängd aktiviteter under sina tre år på GTG. I ett stort projekt har hon sporrat både sig själv och övriga medlemmar till ett mycket gott resultat i kursen gymnasiearbete. Hon har i sitt arbete uppvisat ett stort teknikintresse, en inkluderande attityd, mognad och ett jordnära sätt. Filippa har dessutom bidragit till god stämning och alltid ställt upp för skolan när det behövts.

Marcus Schagerberg, Pentium
- Teknikstipendium AB Volvo

Med ett teknikintresse utöver det vanliga visar Marcus prov på en enastående förmåga att hantera och se lösningar på tekniska problem. Han har mycket goda teoretiska kunskaper som kombineras med initiativförmåga, struktur och eget driv. Marcus visar alltid ett stort engagemang, är positiv och delar ödmjukt med sig av sitt kunnande till andra.

Marcus Gissleholm, Ivybridge
- Teknikstipendium Volvo Cars Torslanda

Marcus har ett stort teknikintresse och har under sin gymnasietid på GTG utvecklat sina tekniska färdigheter och förmågor att snabbt komma fram till utmärkta resultat. Marcus är hjälpsam och har på ett föredömligt sätt stöttat och hjälpt sina klasskamrat vid tekniska utmaningar.

Erik Wigh, Haswell
- Teknikstipendium Volvo Car Corporation

Erik är kreativ och har ett mycket stort intresse, engagemang och nyfikenhet för teknik. Han har under sin gymnasietid haft ett tydligt studiefokus där han ständigt utmanat sig själv att hitta nya lösningar, vilket resulterat i enastående studieresultat. Erik har alltid ett trevligt bemötande, är mogen, hjälpsam, ödmjuk och en god kamrat.

Caspar Näslund, Ivybridge
- Arbetslivsintegration

Med ett mycket stort ansvarstagande, härlig framåtanda och god mognad har Caspar under samtliga APL-perioder lyckats överträffa arbetsplatsens och handledarens förväntningar. Han är dessutom en varm och jordnära person med flera unika förmågor av både teknisk och social karaktär.

Hanna Schaff, Haswell
- Svein Holms stipendium

Hanna har arbetat ihärdigt och strukturerat med elevdemokratin på skolan. Med ett tydligt ledarskap har hon visat lyhördhet för sina skolkamraters tankar på ett sätt som främjat gemenskapen och sammanhållningen. Vidare har Hanna ställt upp för skolan i alla tänkbara lägen och har varit en utmärkt representant för GTG!

Jacob Kylin, Haswell

Jacob är en positiv person som gärna delar med sig av både erfarenheter och kunskaper till andra. Han är resolut men ändå respektfull, lyssnande men också livlig och sist men inte minst klok och kamratlig.

Hanna Hellqvist Järdhage, Bonnell

Hanna har under sina tre år på GTG på ett föredömligt sätt visat upp ansvarstagande, samarbetsförmåga och en god kamratskap. Hon har visat mognad i sitt tänkande och ser hellre lösningar än problem. Hanna har ett sympatiskt sätt gentemot kamrater och människor i sin omgivning och har bidragit till att skapa en positiv stämning i klassen och på skolan.

Rikard Josefsson, Goldmont

Rikard har under tre år på GTG tagit ett stort ansvar för stämningen i klassen. Med sin positiva livssyn, humor och goda kamratanda har han varit ett föredöme för sina kamrater. Rikard har visat på stor nyfikenhet inom många olika ämnen, och hjälpt till att driva diskussioner framåt genom sina originella och prestigelösa infallsvinklar. På så sätt har han hjälpt både lärare och kamrater att skapa en bättre undervisning för alla.

Max Hammarén, Ivybridge

Max har under sina tre år på GTG varit en stabil kraft i klassen. Han kommer bra överens med alla runt omkring sig och är bra på att samarbeta och skapa en positiv stämning. Max ser hellre lösningar än problem och visar mognad i sitt tänkande.

Ida Wackerberg, Pentium

Ida har under sina tre år på GTG visat att det går att kombinera intellektuell skärpa och analytisk förmåga med ödmjukhet och god samarbetsförmåga. Hon har återkommande visat prov på gott kamratskap, ledarskap och en förmåga att ständigt hitta kreativa lösningar på svåra problem.

Agnes Köhler, Skylake

Agnes har visat både driv i skolresultat och sociala engagemang. Genom sin positiva inställning och inkluderande attityd har hon bidragit till en bra stämning i klassen och på skolan.

Nyhetsarkiv