Skip to content

Stipen­di­ater 2021

Publicerad: 2021-06-15:

Även i år fick flera delt­a­gare under sin exa­m­en ta emot stipendi­er från Vol­vo Group, Vol­vo Cars eller GTG. Grat­tis säger vi till årets stipen­di­ater Lin­néa Holm, Alexan­der Borisch, Kajsa Mentes, Lisa Elm­lund, Fil­ip Berg, Zebu­lon Nils­son, Albin Lind, Edvin Nils­son, Aman­da Forsell, Isak Rodung och Joakim Lindström.

Årets stipendiater och motiveringar

Linnéa Holm
- Ledarskapsstipendium Volvo Group

Linnéa har med stort engagemang, eget driv och positiv inställning varit delaktig i en mängd aktiviteter under sina tre år på GTG. Hon har visat på talang och färdighet i olika projekt och har sporrat både sig själv och övriga medlemmar till mycket goda resultat. Linnéa har ett stort studieintresse, en mogen inkluderande attityd och ett jordnära sätt. Hon har dessutom bidragit till god stämning och alltid ställt upp för skolan när det behövts.

Alexander Borisch
- Teknikstipendium Volvo Group

Alexander har visat på ett stort tekniskt intresse och kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Han har ett sympatiskt och positivt sätt gentemot kamrater och andra i sin omgivning och tar dessutom ett stort ansvar. Alexander har med lugn och målmedvetenhet tagit sig an små som stora uppgifter och visat prov på mogenhet, nyanserat tänkande och ambition i sina studier.

Kajsa Mentes
- Teknikstipendium Volvo Cars Torslanda

Genom hårt arbete, engagemang, och nyfikenhet har Kajsa i skolarbetet och genom projekt utvecklat både sin egen och andras kompetens. Hon har med sig enastående teoretiska och praktiska kunskaper, som kommer väl till pass när det kommer till att tackla framtida tekniska utmaningar. Kajsa tillämpar sitt tekniska kunnande på ett självständigt sätt och har samtidigt en ödmjukhet och öppenhet för andras idéer och förslag.

Lisa Elmlund
- Teknikstipendium Volvo Car Corporation

Med stort engagemang, eget driv och positiv inställning har Lisa genomfört en mängd aktiviteter under sina tre år på skolan. Hon har uppvisat ett stort teknikintresse, en mogen attityd och hon har ett jordnära sätt. Lisa har på ett föredömligt sätt stöttat och hjälpt sina klasskamrater vid tekniska utmaningar och alltid ställt upp för skolan när det behövts.

Isak Rodung
- Arbetslivsintegration

Isak har under sina APL-perioder varit driven, nyfiken och ambitiös i sina arbetsuppgifter och har överträffat arbetsplatsen förväntan. Han har kommit med nya idéer och förslag till förbättringsåtgärder. Isak har med sin prestation och sitt sätt att vara banat väg för fler praktikanter i framtiden.

Joakim Lindström
- Svein Holms stipendium

Svein Holms stipendium ges till deltagare som har gjort extra goda insatser för GTG under sin studietid på skolan. Joakim har alltid haft utbildningens och de övriga deltagarnas bästa för ögonen och har oavbrutet ställt upp för en dialog med skolan som förts på ett konstruktivt sätt. Tack för en utvecklande och positiv dialog under dina år på GTG.

Edvin Nilsson, Bulbasaur

Edvin har under sina tre år på GTG på ett föredömligt sätt visat upp ansvarstagande och ett gott kamratskap samt bidragit till att skapa en positiv stämning i klassen och på skolan. Han har visat mognad i sitt tänkande och ser hellre lösningar än problem. Edvin har stor nyfikenhet inom många olika ämnen, och hjälpt till att driva diskussioner framåt genom sina originella och prestigelösa infallsvinklar. Vidare har han under sina tre år på GTG visat att det går att kombinera intellektuell skärpa och analytisk förmåga med ödmjukhet och god samarbetsförmåga.

Amanda Forsell, Charmander

Amanda har under åren på GTG visat en varm och inkluderande inställning i förhållande till sin omgivning och därmed på ett föredömligt sätt bidragit till att skapa en positiv stämning, både innanför och utanför klassrummet. Hon har visat mognad i sitt tänkande och i sin relation till andra genom att ta stort socialt ansvar och hellre se lösningar än problem. Amanda är därför en god representant för både klassen och skolan.

Filip Berg, Eevee

Filip har under sina tre år på GTG varit en stabil kraft i klassen. Han är bra på att samarbeta och skapa en positiv stämning. Filip har ett eget driv, visar på mognad i sitt tänkande och har nått goda studieresultat.

Albin Lind, Magnemite

Albin har under sina tre år på GTG på ett föredömligt sätt visat upp ansvarstagande och mognad. Han ser hellre lösningar än problem och fortsätter alltid att kämpa för att komma i mål med sina uppgifter. Albin är alltid glad och har bidragit till att skapa en positiv stämning i klassen och på skolan.

Zebulon Nilsson, Pikachu

Zebulon tar ett stort ansvar för stämningen i klassen och har alltid ett gott humör. Han har under sina tre år varit en god kraft i gruppen, ställer alltid upp och är samarbetsvillig. Zebulon har även haft ett vänligt bemötande mot såväl andra i klassen som både lärare och övrig personal på skolan.