Skip to content

Doku­ment och  blanketter

Här finner du doku­ment och blan­ket­ter som vi vill att du som vård­nad­shavare eller delt­a­gare ska kom­ma åt lätt och smidigt.

Vision

Vi utforskar och utvecklar världen omkring oss.

Löfte

Nå din fulla potential.

Värdegrund

För att göra GTG till en stimu­le­rande mötesplats där alla med glädje kan utveckla sitt lärande;

  • Arbetar vi gemensamt för att främja allas lika värde och rättigheter
  • Visar alla varandra hänsyn, tolerans och respekt
  • Tar alla ansvar för sig själv, varandra och verksam­heten
  • Motverkar vi alla former av kränkande behandling
  • Ser vi olikheter som en styrka

Dokument

Uppdateras inom kort.

  • Likabehandlingsplan
  • Drogpolicy
  • Olycksfallsförsäkring

Säg vad du tycker!

Att få ta del av din feedback på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen.