BEDÖMNINGSKONFERENS MED LÄRARE FRÅN SJU OLIKA SKOLOR

Flera lärare från skolan deltog i den bedömningskonferens i sluteta av januari som lärarna Erik Wreland från GTG, Sven Järgenstedt från LM Engström och Pernilla Liljeberg från Mikael Elias Teoretiska Gymnasium tagit initativ till. Konferensen ägde rum på LM Engströms Gymnasium.

100-tal lärare på plats

Det var ett 100-tal lärare som deltog i konferensen som handlade om att elever ska få en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning i det nya gymnasiet, GY2011. Vikten av att samverka skolor emellan för att säkra elevernas rättsäkerhet när det gäller betygssättning är stor. Ett tiotal ämnen behandlades och lärarna fick diskutera bedömning av autentiskt elevmaterial utifrån de nya kunskapskraven. Medverkande skolor var GTG, GTI, Hulebäcksgymnasiet, STG (SKF:s Tekniska Gymnasium), Mikael Elias Teoretiska Gymnasium, LM Engströms Gymnasium och Ingrid Segerstedts Gymnasium.

De deltagande lärarna var nöjda med konferensen eftersom de fick vara med om intressanta diskussioner om bedömning och det skapades flera nya kontakter för framtida utbyten.

För oss på GTG är det viktigt att deltagarna får rättvisa betyg i kurserna och att det tydliggörs vad man behöver kunna för att nå ett visst betygssteg.

Frågor

Frågor kring denna konferens besvaras av
Erik Wreland 031-760 34 47.

Nyhetsarkiv