Skip to content

Anmälan till informationsmöte

Vi har avvak­tat att bju­da in er vård­nad­shavare till infor­ma­tion­s­möte i vän­tan på myn­digheter­nas rek­om­men­da­tion­er. Nu kän­ner vi att det är möjligt att ha ett sådant möte på plats och vi hop­pas att ni vill kom­ma och träf­fa oss tis­dag 5 okto­ber klock­an 18.00 på Vol­vo Tors­lan­da (TB).

Anmälan

Volvo önskar namn på samtliga besökare och därför behöver vi er anmälan senast söndag 3 oktober.

Hur många är ni som kommer? *