CHALMERS OCH GTG VILL INSPIRERA OCH INFORMERA OM STUDIER INOM TEKNIK

Måndag 15 oktober klockan 18.00 bjuder vi tillsammans med Chalmers in föräldrar och ungdomar till en inspirationskväll om studier inom teknik. Kvällen äger rum i Palmstedtsalen (Kårhuset) på Chalmers Campus Johanneberg. Vi bjuder på fika från 17.30 i foajén.

Att tänka på, varför och vad händer sen?

- Vad ska man tänka på inför valet av gymnasieprogram?
- Varför läsa teknik och matematik?
- Vad finns det för karriärvägar efteråt?

Anmäl dig senast 14 oktober

Platserna är nu fyllda!

Frågor?

Kontakta utbildningsledare Heléne Halling 0708-58 19 12 om du har frågor kring denna kväll.