SVENSK GYMNASIELÄRLING

Som lärling delar du din tid mellan lärande i skolan och på en arbetsplats. Du får samma innehåll i din utbildning som på vårt klassiska industritekniska program. Det är var och hur du lär, som gör lärlingsutbildningen speciell. Just nu pågår en stor satsning, kallad Svensk Gymnasielärling, på ett antal yrkesförberedande program runt om i Sverige. GTG har hoppat på tåget. Vill du åka med?

Stort eget ansvar

Ungefär halva utbildningstiden genomför du på Volvobolagen eller SKF. På arbetsplatsen lär du dig genom att utföra riktiga arbetsuppgifter tillsammans med en handledare som redan är verksam i yrket. I skolan möter du lärare som kompletterar det praktiska lärandet från arbetsplatsen med teoretisk kunskap.

Du som väljer en lärlingsutbildning bör ha en hög grad av personlig mognad och vara redo att anpassa dig efter arbetslivets förväntningar.

Företagsanpassad studieplan ger dig rätt kompetens

Många av kurserna du läser är gemensamma för hela det industritekniska programmet, medan andra är anpassade efter arbetsuppgifterna på ditt företag. Efter examen kan du söka jobb inom hela industrin men du har särskild kompetens för det företag där du har varit lärling!

Gillar du utmaningar?

Oavsett väg är vårt industritekniska program en tuff utmaning och kräver att du är villig att arbeta hårt och ta eget ansvar. Du läser mer än vad dina kompisar gör på motsvarande program på andra skolor och tempot är högt. Vågar du anta utmaningen? Vi hoppas det!