FÖRDJUPNINGAR

Tredje året väljer du en av våra två fördjupningar som ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper inom ämnesområdena och där även ditt stora gymnasiearbete ingår.

Underhållsmekaniker - Elmekanik

I fördjupningen elmekanik lär du dig mer om hur olika produktionsutrustningar fungerar och är konstruerade. Du får kunskaper om olika tillverkningsmetoder och hur produktionsutrustningar ska underhållas på ett effektivt sätt. Driftsäkerhet är kärnan inom alla industritekniska processer och i denna fördjupning får du en ökad förståelse för helheten hela vägen ner till komponentnivå.

Kurser

  • Produktionsutrustning 2 100 p
  • Elmotorstyrning 100 p
  • Avhjälpande underhåll 2 100 p
  • Gymnasiearbete 100 p

Underhållsmekaniker - Automation

Fördjupningen automation ger dig kunskaper om installation, driftsäkerhet, underhåll och felsökning av produktionsanläggningar. En stor del av fördjupningen inriktas på programmering och styrning av olika slags produktionsutrustningar.

Industrin har de senaste åren utvecklats och blivit mer automatiserad. Människans roll i industrin har också förändrats från att ha varit ren arbetskraft till att ta hand om och styra industriteknisk utrustning. Framtidens industrier behöver kunnigt folk, är det du?

Kurser

  • Industriautomation 100 p
  • Distribuerade styrsystem 100 p
  • Robotteknik 100 p
  • Gymnasiearbete 100 p