Skip to content

Bli gym­nasiein­gen­jör

Efter en stark efter­frå­gan från näringslivet har gym­nasiein­gen­jör­sut­bild­nin­gen kom­mit till­ba­ka. Med start i höst erb­jud­er vi till­sam­mans med Västsven­s­ka Han­del­skam­maren ett fjärde år på Teknikpro­gram­met för dig som vill sat­sa på en utbild­ning som ger sto­ra möj­ligheter till jobb som gym­nasiein­gen­jör på ett spän­nande teknikföre­tag efter examen.

Du är både i skolan och på teknikföretag

Utbildningen har ett stort engagemang från näringslivet och passar dig som vill utveckla din kreativitet, lösa framtidens problem och vara en del av arbetslivet på ett teknikföretag. Teoretiska studier med engagerade och kunniga lärare i våra lokaler på Volvo Torslanda varvas med minst 10 veckor praktik på ett teknikföretag i Göteborgsregionen. Efter examen har du stora möjligheter till jobb som gymnasieingenjör!

Våra inriktningar

Det finns en stor efterfrågan på kompetens med gymnasial teknisk utbildning och vi erbjuder två olika inriktningar på Teknikprogrammets fjärde år.

Produktionsteknik

Vill du både teoretiskt och praktiskt lära dig mer om automation, industriell IT och programmering? Då kan inriktningen Produktionsteknik vara något för dig.

Följande kurser ingår:

 • Ellära
 • Produktionsfilosofi
 • PLC
 • Robotprogrammering
 • Industriell IT (och nätverk)

Efter examen finns det stora chanser till jobb som exempelvis underhållstekniker inom automation eller produkt- och systemutveckling.

Design och produktutveckling

Vill du vara med och utveckla nya produkter? Är du kreativ och gillar problemlösning? Då kan inriktningen Design och produktutveckling vara något för dig.

Följande kurser ingår:

 • Konstruktionsteknik
 • Produktionsfilosofi
 • Industriell design
 • CAD
 • Industriella produktionsmetoder

Efter examen kan du exempelvis söka jobb som CAD-konstruktör, produktionstekniker eller beredare.

ETT LÄRORIKT ÅR

Augusti: Utbildningsstart med inledande teoriveckor
Oktober: Tre veckor praktik i produktion på något av Volvobolagen
November: Fördjupade teoriveckor
April: 10 veckor praktik inklusive examensarbete på ett teknikföretag
Juni: Presentation av examensarbete på Västsvenska Handelskammaren

Flera företag står bakom utbildningen

I vårt nätverk finns stora som små företag som tar emot dig med öppna armar under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Exempelvis:

Och förutom en ny yrkestitel kommer du vid godkänt examensarbete få ett stipendium på 15.000 kr.

Välj om du vill jobba eller studera efter examen

Efter examen har du stora möjligheter till jobb som gymnasieingenjör på ett spännande teknikföretag. Vill du vidare till studier på högskola eller universitet förbereder utbildningen dig väl för det också. Med andra ord har du flera valmöjligheter efter examen!

Det här krävs för att bli behörig

Utbildningen är riksrekryterande, vilket innebär du kan söka till den var du än bor i vårt avlånga land. Följande behörighetsregler gäller dock:

 • Du ska ha en gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller liknande. Om utbildningen är likvärdig bedöms av respektive huvudman.
 • För inriktningen Produktionstekniker måste du ha godkända betyg i kurserna Mekatronik 1 och Produktionskunskap 1,
 • För inriktningen Design och produktutveckling måste du ha godkända betyg i kurserna Design 1 och Konstruktion 1.
 • Du måste påbörja dina studier senast det kalenderår du fyller 22 år. Efter tredje året på Teknikprogrammet kan du eventuellt göra ett studieuppehåll innan du påbörjar det fjärde året.

Ansökan är nu öppen

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten och scanna in den som PDF. Därefter mailar eller postar du den direkt till Göteborgsregionen.

Ansökningsblankett

Du måste själv komplettera din ansökan med en vidimerad kopia av din gymnasieexamen. Kopian på gymnasieexamen (slutbetyg och examensbevis) ska vara Gymnasieantagningen tillhanda senast den 15 juni.

Är du skriven i annan kommun än Göteborgsregionen söker du via antagningskansliet i din hemkommun.

OBS! Ansökan är inte komplett förrän du har skickat in din gymnasieexamen.

SKOLOR KAN BOKA DIGITALA INFORMATIONSMÖTEN

Under maj månad finns det möjlighet för skolor att boka digitala informationsmöten med projektledare Rasmus. Mötena är cirka 30 minuter långa med gott om tid för frågor.

Mer information

Du kan läsa mer om Teknikprogrammets fjärde år på både Göteborgsregionens och Skolverkets hemsida.

www.goteborgsregionens.se

www.skolverket.se

Frågor?

Biträdande rektor
Lena Hammersberg
lena.hammersberg@gtg.se
0708-58 19 57

Projektledare
Rasmus Flick
rasmus.flick@vastsvenskahandelskammaren.se

0709-72 03 25