POÄNGPLAN FÖREKONOMIPROGRAMMET

Total poängsumma 2900
Gymnasiegemensamma ämnen Poäng
Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Samhällskunskap 2 100
Svenska 1 100
Svenska 2 100
Svenska 3 100
Programgemensamma ämnen Poäng
Företagsekonomi 1 100
Privatjuridik 100
Moderna språk 100
Psykologi 1 50
Inriktningsämnen Poäng
Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Summa inriktningsämnen 300
Individuellt val Poäng
År 2 - Moderna språk, Estetisk kommunikation, Retorik 100
År 3 - Engelska 7, Idrott och hälsa 2, Redovisning 2, Produktionskunskap 2 100
Utökade kurser Poäng
Produktionskunskap 1 100
Produktutveckling 1 100
Logistik 1 100
Människan i industrin 100
Programfördjupning Poäng
Ledarskap och organisation 100
Marknadsföring 100
Affärsjuridik 100
Gymnasiearbete 100

 

OBS! Kurslistan är preliminär och förändringar kan förekomma.